Innova Service Ab går samman med Mandatum Life Service Ab

2.10.2017

Vi förenklar Mandatum Life-koncernens juridiska struktur och fusionerar Innova Service Ab (Innova) med Mandatum Life Service Ab. Den klarare koncernstrukturen möjliggör större fokus på att utveckla våra sakkunnigtjänster och beakta kundernas helhetsbehov. Vårt mål är att genomföra samgången den 4 december 2017. Fusionen kräver inga åtgärder av våra kunder och inverkar inte på innehållet i kundernas avtal.

Innova byter namn

Bolagsnamnet Innova faller bort i samband med fusionen. Innovas sakkunnigtjänster fortsätter sin verksamhet som egna affärsenheter under bolagsnamnet Mandatum Life Service Ab. Affärsenheternas namn kommer att vara Mandatum Life Belöningstjänster och Mandatum Life Pensionstjänster. I och med ändringen sker faktureringen med de nya bolagsuppgifterna.

Nya bolags- och kontaktuppgifter

Kontakt- och faktureringsuppgifterna för Innovas tjänster kommer att vara:

Mandatum Life Service Ab
PB 1210, 00101 Helsingfors
FO-nummer 2614680-9

E-postadresserna för Innovas experter har i fortsättningen formen fornamn.efternamn(at)mandatumlife.fi.

Ytterligare information:

Jani Mikkola, verkställande direktör, Innova, jani.mikkola(at)innova.fi, tfn +358 50 577 9444

Kiisa Hulkko-Nyman, affärsverksamhetsdirektör, kiisa.hulkko-nyman(at)innova.fi, tfn +358 50 337 5482

Piia Laaksonen, aktuariedirektör, piia.laaksonen(at)innova.fi, tfn +358 10 516 8335


Visa alla pressmeddelanden och nyheter