Ändringar i placeringsobjektens riskklassificering

15.12.2017

Från början av nästa år ändras riskklasserna för Mandatum Lifes placeringsobjekt från skalan 1–5 till skalan 1–7. Orsaken till ändringen är PRIIPS-förordningen, som börjar tillämpas från och med årsskiftet. I placeringsobjekten har inte gjorts några ändringar som skulle kräva en justering av riskklasserna. Ändringen av riskklassificeringen förutsätter inga åtgärder av våra kunder.

Syftet med PRIIPS-initiativet (Packaged retail and insurance-based investment products) är att förbättra icke-professionella investerares skydd inom finansiella tjänster så att investerarna kan välja sina placeringsprodukter på basis av tydliga och enhetliga uppgifter. Till följd av den nya förordningen upprättar vi i fortsättningen ett faktablad för våra placeringsobjekt med information om placeringsproduktens viktigaste egenskaper samt om de risker och kostnader som är förknippade med den.

I den nya klassificeringen beskriver riskklass 1 den lägsta risknivån och riskklass 7 den högsta risknivån. Placeringsobjektets risknivå beskriver styrkan i värdefluktuationen för placeringsobjektet. Vid beräkningen av risknivån beaktas utöver placeringsobjektets marknadsrisk också en eventuell motpartsrisk.

Mer information om PRIIPS-förordningen finns på Finansinspektionens webbplats (Länken är inte längre tillgänglig). För mer information om ändringen av riskklasserna når du vår Kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa) må–to kl. 8–18 och fr 8–17.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter