Mandatum Lifes Kapitalförvaltning stärker försäljningen och tillsätter internationell försäljningsdirektör

7.4.2015

Mandatum Lifes Kapitalförvaltning har tillsatt en direktör för internationell försäljning för att stärka sin fondförsäljning till institutionella kunder i Norden.

Posten som Head of International Sales har den 7 april 2015 tillträtts av (BBA, IM Diploma) Peter Lindgren (56). Lindgren övergår till Mandatum Life från Amundi Asset Management, där han verkat som direktör med ansvar för de nordiska funktionerna (General Manager, Nordics). Före det har Lindgren bl.a. arbetat vid Credit Suisse och PIMCO med europeiska institutioner som kunder. Han rapporterar i sin nya uppgift till direktören för Kapitalförvaltningsenheten, Jukka Pirskanen.

"Vi berättade för ett år sedan om utvidgningen av våra kapitalförvaltningstjänster, när vi införde fonder som en del av utbudet till våra institutionella kunder. De första fonderna inledde sin verksamhet på hösten och nu satsar vi också på internationell försäljning. Jag tror att Peter Lindgrens gedigna erfarenhet och breda nätverk samt vår specialkompetens på t.ex. Nordic High Yield-marknaden ska erbjuda Mandatum Lifes Kapitalförvaltning goda förutsättningar att utvidga sin kundkrets också till Danmark, Norge och Sverige", säger direktör Jukka Pirskanen.


Ytterligare information:
Jukka Pirskanen, direktör, Kapitalförvaltning, jukka.pirskanen@mandatumlife.fi, tfn 050 380 9777
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548.

Nordic High Yield-marknaden och fonder:
Juhani Lehtonen, direktör, Portföljförvaltning, juhani.lehtonen@mandaumlife.fi, tfn 050 361 2104