Mandatum Lifes fonder för institutioner inleder sin verksamhet i oktober

9.9.2014

Mandatum Life har av finansinspektionen i Luxemburg beviljats auktorisation för fond- och förvaltningsbolag. De nya fonderna som riktar sig till institutionella kunder inleder sin verksamhet under oktober.

Fonderna baserar sig i huvudsak på Mandatum Lifes framgångsrika placeringskorgar, som förvaltas av Mandatum Lifes Portföljförvaltning. De nya fonderna är följande:

  • Mandatum Life Fixed Income Total Return Fund, som investerar på räntemarknaden utan jämförelseindex.
  • Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund, som investerar i nordiska företagsobligationer med hög risk utan jämförelseindex.
  • Mandatum Life Global Equity Fund, som investerar på den globala aktiemarknaden.
  • Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund, som investerar i europeiska små och medelstora företag.
  • Mandatum Life Finland Equity Fund, som investerar i inhemska aktier.

"Bakom de fonder som nu grundas finns en efterfrågan hos vissa institutionella placerare. Vi vill erbjuda våra framgångsrika placeringskorgar i form av fonder också till de institutionella kunder, som inte har möjlighet att till fullo utnyttja strukturen med försäkringsavtal. Därför utvidgar vi nu våra kapitalförvaltningstjänster", berättar Mandatum Lifes verkställande direktör Petri Niemisvirta.

Enligt Niemisvirta kommer placeringsförsäkringens och kapitaliseringsavtalets ställning som Mandatum Lifes spetsprodukter inte att förändras i och med de nya fonderna.

"Investering inom ramen för ett försäkringsavtal är fortfarande det effektivaste sättet att investera för merparten av våra kunder", säger Niemisvirta.

De fonder som nu startar i oktober har samma portföljförvaltare och följer samma investeringsprocess som motsvarande placeringskorgar.

"Vi har valt dessa fonder för att erbjuda vissa institutionella kunder ett intressant urval placeringsobjekt med fokus på olika marknadsområden och olika tillgångsklasser. Bland dem finns också ur nordisk synvinkel unika investeringsmöjligheter, t.ex. Nordic High Yield -produkten", berättar direktören för Mandatum Lifes Portföljförvaltning Juhani Lehtonen.

Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Juhani Lehtonen, direktör, Portföljförvaltning, juhani.lehtonen@mandatumlife.fi, tfn 050 361 2104
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 7281 548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter