Försäkringspremierna för privatpersoner jämställs

26.11.2012

Prissättningen av frivilliga personförsäkringar som tecknats av privatpersoner ändras från och med den 21 december 2012. Enligt EU-domstolens beslut av den 1 mars 2011 ska försäkringar som tecknats av privatpersoner i fortsättningen prissättas jämlikt mellan kvinnor och män. Det innebär att den försäkrades kön inte längre får inverka på försäkringspremiens storlek, utan samma pris ska tillämpas på försäkringar för män och kvinnor i samma ålder.

Prissättningen av Mandatum Lifes och Kalevas riskförsäkringar för privatpersoner ändras också i och med EU-domstolens beslut. Ändringen innebär följande:

  • Prissättningen av riskförsäkringar som börjat före den 21 december 2012 ändras från och med den 1 januari 2013 från ingången av nästa försäkringsperiod. Ändringen gäller inte dödsfallsskydd i händelse av sjukdom och olycksfall som trätt i kraft före den 21 december 2012.
  • Den nya prissättningen tillämpas på riskförsäkringar som börjar den 21 december 2012 eller senare.


Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna.

EU-domstolens beslut om jämställande av försäkringspremierna medför ändringar i försäkringsbolagslagen, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska försäkringsbolag. Ändringen gäller alla försäkringsbolag i Finland.

Mer information fås från Mandatum Lifes och Kalevas kundtjänst, tfn 0200 31120 (lna/msa).


Visa alla pressmeddelanden och nyheter