Mandatum Life köper Silta Ab:s Pensions- och personalfondstjänster

2.5.2011

Mandatum Life har undertecknat ett avtal om att köpa Silta Ab:s Pensions- och personalfondstjänster. Mandatum Life avser att ytterligare stärka sina tjänster i anslutning till belöning som riktar sig till företag och den offentliga förvaltningen, i synnerhet lösningar som omfattar hela personalen.

De affärsverksamheter som omfattas av avtalet övergår till Mandatum Lifes nya dotterbolag. Samtliga 27 anställda vid Siltas Pensions- och personalfondstjänster övergår som gamla anställda till det bolag som kommer att grundas. Omsättningen för de köpta affärsverksamheterna uppgick år 2010 till 4,2 miljoner euro. Affären fullföljs före den 30 juni.

Silta Ab:s Pensionstjänst erbjuder företag sakkunnig service vid anordnande av pensionsskydd och rapportering av pensionskostnader. Den jämför olika pensionsordningar och tar fram lämpliga alternativ. Den hjälper också till med att bilda pensionsstiftelser eller -kassor och tillhandahåller alla tjänster som de behöver.

Silta Ab:s Personalfondstjänst erbjuder som enda i Finland helhetsbetonad förvaltningsservice för personalfonder. Förvaltningsservicen omfattar rådgivning i samband med bildande av en fond, upprätthållande av medlemsuppgifter, utbetalning av fondandelar, fondens bokföring, rådgivning för medlemmar samt mötes-, sekreterar- och rådgivningsservice för förtroendeorgan.

Som verkställande direktör för det nya dotterbolaget börjar Petri Vieraankivi från Mandatum Life. Petri Vieraankivi fortsätter också som ansvarig för Mandatum Lifes enhet för affärsutveckling.

Ytterligare information

Silta Ab:s funktioner som omfattas av affären http://www.silta.fi/hr-palvelut/elake-ja-henkilostorahapalvelut. (Länken är inte längre tillgänglig)

Mandatum Life:
verkställande direktör Petri Niemisvirta, tfn 010 516 7200 eller petri.niemisvirta[at]mandatumlife.fi
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, tfn 040 7281 548 eller niina.riihela[at]mandatumlife.fi

Silta Ab:
styrelseordförande Seppo Matikainen, tfn 040 5887 950 eller sepa.matikainen[at]elisanet.fi


Visa alla pressmeddelanden och nyheter