Sampo Life byter namn till Mandatum Life

8.6.2010

SE Sampo Life Insurance Baltic med verksamhet i samtliga baltiska länder börjar använda moderbolagets namn. Det officiella namnet är från och med den 1 juli 2010 Mandatum Life Insurance Baltic SE och marknadsföringsnamnet Mandatum Life.

Bakom namnbytet ligger förankringen av moderbolagets strategi, varigenom servicekonceptet i Baltikum också omfattar kapitalförvaltning som en del av utbudet av placeringsförsäkringar. I fortsättningen har Mandatum Life-koncernen en strategi och ett namn.

"Mandatum Life är ett starkt och renommerat varumärke inom finansbranschen. Bolaget har ett gott rykte, ett starkt placeringskunnande och en stabil solvens. Vi har erbjudit Mandatum Lifes placeringsprodukter på marknaden i Estland, Lettland och Litauen sedan hösten 2008. I mars i år breddade vi vårt utbud av tjänster också till övergripande kapitalförvaltning. Nästa logiska steg är att införa moderbolagets namn också i de baltiska länderna", förklarar direktör Imre Madison med ansvar för funktionerna i Baltikum.

Namnändringen inverkar inte på kundernas nuvarande avtal i Sampo Life.

Mandatum Life och dess dotterbolag som nu byter namn är en del av Sampokoncernen.

Historia
1998: Verksamheten i Lettland inleds
1999: Verksamheten i Estland inleds
2000: Verksamheten i Litauen inleds
2007: Det sambaltiska bolaget SE Sampo Life Insurance Baltic grundas.
2010: Sampo Life erbjuder också kapitalförvaltningstjänster som en del av bolagets placerings- och livförsäkringsprodukter. Bolaget tar den 1 juli i bruk moderbolaget Mandatum Lifes namn.

Nyckeltal (Baltikum)
Marknadsandel/Fondanknutna produkter: 32% (Q1 2010)/ 26,6% (2009)
Premieinkomst: 12,7 mn € (Q1 2010) / 42,5 mn € (2009)
AUM: 134 mn € (Q1 2010) / 118 mn € (2009)
Anställda: 106
Antalet kunder: 41 000

Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, tfn 010 516 7200, petri.niemisvirta[a]mandatumlife.fi
Imre Madison, verkställande direktör, Sampo Life, tfn +372 681 2327, imre.madison[a]sampolife.ee
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, tfn 040 7281 548, niina.riihela[a]amandatumlife.fi