Juhani Lehtonen utnämnd till chef för portföljförvaltning i Mandatum Life

14.1.2010

Juhani Lehtonen har utsetts till chef för Mandatum Lifes portföljförvaltningsenhet. Lehtonen rapporterar till Janne Saarikko, direktör för Kapitalförvaltning och Placeringstjänster.

Lehtonen har sedan år 2008 arbetat på Mandatum Lifes Kapitalförvaltning och svarat för portföljförvaltningen på räntesidan, där man förvaltat bl.a. den mycket framgångsrika Ränteportfölj - placeringskorgen. Lehtonen har också haft en betydande roll i allmänna allokeringsval.

I samma sammanhang har EM, CFA Juha Asikainen utsetts till Senior Quant Analyst inom portföljförvaltningen. Han tillträder sin tjänst den 1.2.2010 och rapporterar för Juhani Lehtonen. Asikainen övergår till tjänsten från AIM Capital.

"Dessa utnämningar är återigen ett steg på vår väg till en ledande finländsk leverantör av kapitalförvaltningstjänster. Och vi kommer att förstärka vår organisation i takt med våra kunders behov även i fortsättningen.", kommenterar direktör Janne Saarikko.

Mandatum Life, med sin över 135 år långa och framgångsrika placeringshistoria, är föregångare inom aktiv kapitalförvaltning i Finland. I enheten för kapitalförvaltning och placeringstjänster arbetar sammanlagt ungefär 50 professionella förmögenhetsförvaltare .

Tilläggsinformation:

Janne Saarikko, direktör, Kapitalförvaltning och placeringstjänster, tfn 050 385 3057, janne.saarikko[at]mandatumlife.fi
Juhani Lehtonen, chef, Portföljförvaltning, tfn 010 516 8001, juhani.lehtonen[at]mandatumlife.fi
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, tfn 040 7281 548, niina.riihela[at]mandatumlife.fi


Visa alla pressmeddelanden och nyheter