Sättet att beräkna skattesatsen för pensioner har förändrats

8.4.2019


Skatteförvaltningen har i början av 2019 infört en ny beräkningsmodell, där förskottsinnehållningsprocenten beräknas i två skeden. Skatteförvaltningen beräknar först skattesatsen för s.k. fulla pensioner, såsom arbets- och tjänsteförhållandepensioner, folkpension, garantipension, avträdelse- och generationsväxlingspension samt avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Därefter beräknas för tilläggspensioner och andra inkomster en egen skattesats, som med det nya beräkningssättet blir högre än skattesatsen för full pension.

Ändringen av beräkningssättet inverkar emellertid inte på det totala skattebeloppet, utan du betalar lika mycket skatt som tidigare.

Gör så här, om du vill ändra skattsatsen för din tilläggspension

Om du vill sänka skattesatsen för din tilläggspension eller be Skatteförvaltningen beräkna en förskottsinnehållningsprocent för alla dina pensioner, kontakta Skatteförvaltningen.
Ytterligare information och mer ingående anvisningar hittar du på adressen www.skatt.fi.
Du kan också ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 001.

Tilläggsuppgifter:
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkning av förskottsinnehållningsprocent
 

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter