Placeringar för över 400 miljoner dollar till kapitalinvesteringsfonders förvaltningsbolag

13.12.2019

Efterfrågan på alternativa placeringar fortsätter att växa. En kapitalinvesteringsfond har samlat in förvaltningstillgångar till ett värde av över 400 miljoner dollar via Mandatum Life.

Placeringen gjordes i en amerikansk kapitalinvesteringsfond som placerar globalt i bolag som förvaltas av Dyal Capital Partners kapitalinvesteringsfonder. Den samlade in en placeringsförmögenhet till ett värde av nästan 9 miljarder dollar. Placeringen var attraktiv eftersom den öppnar dörren till branschens goda lönsamhet och kapitalfonders placeringsverksamhet.

”Förvaltningen av kapitalinvesteringsfonder är mycket förutsägbar och verksamheten grundar sig på långa avtal, vilket passar Mandatum Lifes placeringsstil väl”, säger direktör Jussi Tanninen med ansvar för alternativa placeringar vid Mandatum Life.

”Det här är sannolikt en av de största placeringarna i Private Equity-fonder som gjorts via en finsk aktör. Vi fick också med betydande placeringar i andra länder än Finland, så vi är mycket nöjda”, säger direktören för enheten Placeringslösningar vid Mandatum Life, Lauri Vaittinen.

Efterfrågan på alternativa placeringar har ökat kraftigt under de senaste åren och Mandatum Life är marknadsledande inom institutionell kapitalförvaltning, särskilt inom Private Debt-placering, dvs. alternativa ränteplaceringar. Mandatum Lifes placeringskorg Private Debt III stängdes nyligen efter att den samlat in teckningsförbindelser till ett värde av 210 miljon euro.

Mer information:

Lauri Vaittinen, Direktör, Placeringslösningar, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, tfn 050 382 1674

Jussi Tanninen, Direktör, Alternativa placeringar jussi.tanninen@mandatumlife.fi, tfn 040 563 1937

Niina Riihelä, Marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

Huvudsakliga investerare i Mandatum Lifes alternativa investeringar är investerare i Finland och Sverige som inte är i konsumentposition och separat klassificerade professionella kunder, såsom pensionsstiftelser, övriga stiftelser, storföretag och föreningar med en betydande investeringsförmögenhet samt aktiebolag som bedriver investeringsverksamhet.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter