Mandatums dataskyddsbeskrivning har uppdaterats

16.3.2022

Mandatum har uppdaterat sin dataskyddsbeskrivning den 11 mars 2022. I dataskyddsbeskrivningen redogörs för behandlingen av personuppgifter hos Mandatum och bland annat för vilka personuppgifter som Mandatum behandlar, hur personuppgifterna används och vilka rättigheter personerna har i anslutning till behandlingen av deras uppgifter. I Mandatum är behandlingen av personuppgifter kritisk kärnaffärsverksamhet och därför är det särskilt viktigt att ge transparent information om eventuella väsentliga förändringar i dataskyddsbeskrivningen. Ändringen har ingen inverkan på de tjänster som Mandatum tillhandahåller och förutsätter inga åtgärder av de personer vars personuppgifter behandlas.

Mandatums bolagsstruktur har förnyats under 2021. Uppdateringen av dataskyddsbeskrivningen syftar till att precisera och komplettera behandlingen av personuppgifter i den nuvarande bolagsstrukturen och komplettera kontaktkanalerna i dataskyddsärenden att motsvara den nya bolagsstrukturen.

Den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen finns på Mandatums webbplats. Du hittar den tidigare versionen här. Du kan be om mer information via e-post på adressen tietosuoja@mandatumlife.fi.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter