Mandatum sålde SaKa Hallikiinteistöt till Partners Group

13.7.2022

Mandatum Life (”Mandatum”) och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva har genom en affär den 13 juli 2022 sålt kommanditbolaget SaKa Hallikiinteistöt till den schweiziska kapitalinvesteraren Partners Group. I samband med affären delas tillgångarna i placeringskorgen Mandatum AM Fastighet I ut till investerarna och korgen stängs. Mandatum Asset Management har fungerat som korgens portföljförvaltare.

Placeringskorgen Mandatum AM Fastighet I grundades 2015 och var Mandatums första alternativa investeringsprodukt som lanserades på marknaden. Placeringskorgen investerade i diversifierade fastighetsobjekt med högt kassaflöde i Finland.

”Vårt sätt att investera genererar betydande mervärde för kunderna och korgen Fastighet I överträffade klart de avkastningsmål som satts upp för den. Placeringskorgen erbjöd rejält bättre avkastning än aktiemarknaden, låg risk samt stabilt kassaflöde även i en turbulent marknadsmiljö. Som investeringsstrategi har korgen varit mycket lyckad och fick en naturlig avslutning i och med rätt köpare”, kommenterar verkställande direktören för Mandatum Asset Management Lauri Vaittinen.

I fortsättningen erbjuder Mandatum Asset Management möjlighet att investera i inhemska fastigheter genom den öppna investeringsfonden Mandatum AM Finland Fastigheter II*.

”Finland Fastigheter II motsvarar som investeringsobjekt placeringskorgen Fastighet I och är en strategi med högt kassaflöde som investerar i flerhyresgästobjekt som kräver aktivt arbete. Utöver arbetsintensivitet erhålls tilläggsavkastning genom investeringar huvudsakligen i tillväxtcentra. De har för närvarande en även internationellt atypiskt stor hyresavkastningspremie jämfört med huvudstadsregionen”, säger direktör Emilia Riikonen med ansvar för Mandatum Asset Managements fastighetsinvesteringar.

Finland Fastigheter II fortsätter på sin föregångares strategi, där man strävar efter att hitta enskilda objekt, vars potential ännu inte återspeglas i marknadspriserna.

”Objekten i placeringskorgen Fastighet I hade förvärvats åren 2008–2012, när övriga institutionella investerare hade underinvesterat i s.k. lätta industrifastigheter”, berättar Riikonen.

Utökandet av fastigheternas kassaflöde och marknadsvärde genom aktiv fastighetsskötsel och energiinvesteringsprojekt utgör en väsentlig del av Mandatum Asset Managements fastighetsstrategi. Bolagets fastighetshelhet erhöll i fjol vid GRESB-bedömningen av fastigheternas hållbarhet utnämningen Green Star och Regional Selector Leader-erkännandet för sitt hållbarhetsarbete.

Mandatum Asset Management förvaltar fastighetsinvesteringar till ett sammanlagt värde av över en miljard euro: inhemska fastighetsinvesteringar som görs genom det egna portföljförvaltningsteamet samt diversifierade investeringar i europeiska fastighetsfonder.

”Vi ser mycket potential i fastighetsmarknaden och vi tror att det föränderliga marknadsläget kommer att ge oss goda möjligheter också i framtiden”, berättar Riikonen.

* Specialplaceringsfond Mandatum AM Finland Fastigheter II (AIF)

 

 

Ytterligare upplysningar:

Mandatum

Lauri Vaittinen, verkställande direktör, Mandatum Asset Management, lauri.vaittinen@mandatumam.com, 050 382 1674

Emilia Riikonen, direktör med ansvar för direkta fastighetsinvesteringar, Mandatum Asset Management, emilia.riikonen@mandatumam.com, 050 501 2481

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

 

Mandatum Asset Management

Mandatum Asset Management kombinerar fondaffärsverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt tillhandahållande av kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen som ett nytt kapitalförvaltningsbolag. Mandatum Asset Management förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 29 miljarder euro och sysselsätter cirka 120 investeringsexperter. Mandatum Asset Management är en del av Sampokoncernen och systerbolag till Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Placeringskorgarna är investeringsobjekt som kan fogas till Mandatum Livförsäkringsaktiebolags fondförsäkringar. Placeringskorgarna ägs och försäkringarna beviljas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Mandatum Asset Management fungerar som Mandatum Livförsäkringsaktiebolags portföljförvaltare och försäkringsförmedlare.

www.mandatumam.com/fi/

 

Partners Group

Partners Group är ett ledande globalt privatmarknadsbolag. Sedan 1996 har bolaget investerat över 170 miljarder dollar i onoterade företag, privata fastigheter, privata lån och privat infrastruktur för sina kunder världen över. Partners Group strävar efter att generera stark avkastning genom tematiska investeringar inriktade på tillväxttrender och genom att förvandla attraktiva företag och tillgångar till marknadsledare. Bolaget är en engagerad och ansvarsfull investerare som eftersträvar hållbar avkastning med bestående positiva effekter för alla sina intressenter. Med 127 miljarder dollar i förvaltade tillgångar den 31 december 2021 erbjuder Partners Group ett innovativt urval av kundanpassade lösningar för institutionella investerare, statliga fonder, family offices och privatpersoner världen över. Bolaget sysselsätter drygt 1 500 specialister på 20 kontor runt om i världen och har regionala huvudkontor i Baar-Zug i Schweiz, Denver i USA och Singapore. Sedan 2006 är bolaget noterat på SIX Swiss Exchange (symbol: PGHN). För mer information, gå till www.partnersgroup.com eller följ oss på LinkedIn eller Twitter.