Mandatum Lifes resultat 1–3/2019

8.5.2019

Mandatum Lifes premieinkomst och resultat före skatt var nästan på nästan samma nivå som under jämförelseperioden.

 

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt utgjorde 72 miljoner euro (73) i januari–mars 2019. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet steg efter skatt till 113 miljoner euro (-19). Avkastningen på eget kapital var 37,6 procent (-5,8). Fonden för verkligt värde ökade under det första kvartalet till 407 miljoner euro (352). Omkostnadsrörelsens resultat för översiktsperioden var 5 miljoner euro (7). Resultatet av riskrörelsen var 5 miljoner euro (5).

Premieinkomsten för egen räkning sjönk till 238 miljoner euro (243). Premieinkomsten från fondförsäkringar utgjorde 192 miljoner euro (206).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var 4,0 procent (-0,7) i januari–mars 2019. Avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde var under samma period 2,7 procent (-0,7).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 5,5 miljarder euro (5,6) vid slutet av mars, då de tillgångar på 7,4 miljarder euro (7,0) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade.

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,5 miljarder euro (4,6) enligt marknadsvärdet per 31.3.2019. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 1,0 miljarder euro (1,0).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar uppgick till 11,6 miljarder euro (11,2) vid slutet av mars. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 7,4 miljarder euro (7,0), dvs. 64 procent (62) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde 4,2 miljarder euro (4,2) vid utgången av det första kvartalet. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade med 74 miljoner euro till 2,4 miljarder euro i januari–mars.

Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med 258 miljoner euro (232). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för år 2019, 2020 och 2021 är 0,25 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent.

Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad var vid slutet av mars 161 procent (176 12/2018) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 124 procent (136 12/2018).

 

Mandatum Lifes nyckeltal 1–3/2019

Premieinkomst för egen räkning: 238 miljoner euro (243)

Resultat före skatt: 72 miljoner euro (73)

Avkastning på eget kapital: 37,6 % (-5,8)

Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad 31.3.2019: 161 % (176 12/2018) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 124 % (136 12/2018)

Intäkter av placeringsverksamheten: 4,0 % (-0,7) och för det separerade beståndet 2,7 % (-0,7)

Medelantal anställda: 545 (530)

 

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi 010 516 7200

ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter