Mandatum Life förvärvar andel i svenskt fondbolag

11.4.2019

Livförsäkringsaktiebolaget Mandatum Life har förvärvat en minoritetsandel (19,9 %) i det svenska fondbolaget Crescit med fokus på alternativa investeringsfonder.


Förvärvet av ägarandelen genomförs som en riktad aktieemission. Genomförandet av förvärvet förutsätter ännu tillstånd av myndigheterna.


Mandatum Life har bedrivit aktiv försäljning av institutionell kapitalförvaltning i Sverige i flera år. Till följd av förvärvet kommer intensifierat samarbete stärka Mandatum Lifes nätverk på kundfältet för institutionell kapitalförvaltning i Stockholm.


”Crescit är en innovativ kapitalförvaltare och vi känner dem väl. Både Crescit och Mandatum Life söker stark tillväxt på den svenska marknaden”, säger direktör Lauri Vaittinen med ansvar för Mandatum Lifes placeringslösningar.


”De senaste åren har Mandatum Life etablerat ett stabilt fotfäste på marknaden för institutionell kapitalförvaltning i Sverige. Vi ser fortfarande många möjligheter, bland annat inom alternativa investeringsobjekt, och vi väntar med iver på samarbetet med Crescit”, säger direktör Claes Siegfrids med ansvar för Mandatum Lifes internationella försäljning.


Ytterligare information:
Lauri Vaittinen, direktör, placeringslösningar, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, +358 50 382 1674
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, +358 40 728 1548