Mandatum Life förvärvar andel i AI-bolaget PROWLER.io

21.5.2019

Livförsäkringsaktiebolaget Mandatum Life har förvärvat en minoritetsandel (1,4 %) i PROWLER.io som utvecklar AI-plattformar som stöd för företagens beslutsfattande. Förvärvet av Mandatum Lifes ägarandel genomfördes med ett konverteringslån, som nu konverterats till aktier i PROWLER.io.

I samma finansieringsrunda deltog också Tencent, Pearson, FutureShape, RB Capital, Amadeus Capital Partners, Passion Capital, SG Innovate, Atlantic Bridge och Cambridge Innovation Capital. PROWLER.io:s totalvärde är efter finansieringsrundan 100 miljoner dollar.

”PROWLER.io är världsledande utvecklare av artificiell intelligens och vårt mål är att utveckla framtidens kapitalförvaltningslösningar tillsammans med dem”, säger direktör Lauri Vaittinen med ansvar för Mandatum Lifes placeringslösningar.

Ytterligare information:

Mandatum Life

Lauri Vaittinen, direktör, placeringslösningar, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, +358 50 382 1674
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela(at)mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

PROWLER.io

Sami Salomaa, Vice President, AI for Finance, sami(at)prowler.io, +358 40 558 9233 (FI), +44 7305 426201 (UK)

PROWLER.io

PROWLER.io är ett AI-bolag grundat 2016 i Cambridge som hjälper företagen att fatta bättre beslut. PROWLER.io:s AI-motor VUKU kombinerar matematiska och ekonomisk-teoretiska data samt teknik på ett nydanande sätt. VUKU kan processa data i realtid, noterar osäkerhetsfaktorer, lär sig genom erfarenhet och fungerar även med begränsade datamängder. PROWLER.io:s mål är att säkerställa att företagens kärna är människorna, vars verksamhet effektiviseras av artificiell intelligens.

Mandatum Life

Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Mandatum Life erbjuder sina privat- och företagskunder mångsidiga tjänster som ger dem möjlighet att utöka sin förmögenhet och bereda sig på framtiden. Tjänsteutbudet omfattar fondanknutna försäkringar och kapitalförvaltning, personförsäkringar och pensions- och belöningslösningar för företag samt konsulttjänster.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter