Mandatum Life får UNPRI-betyget A+

5.9.2019

Mandatum Life Kapitalförvaltning har fått det utmärkta helhetsbetyget A+ (Strategy & Governance) i UNPRI-bedömningen 2019. En fjärdedel av medlemmarna i FN:s PRI-organisation för ansvarsfull placering uppnår detta betyg.

PRI bedömer placeringsverksamheten i olika kategorier hos de medlemmar som undertecknat i relation till den årliga utvecklingen och de andra medlemmarna. Bedömningen ger organisationen information om vilka framsteg den gjort inom integreringen av ansvarsfull placering och vilka delområden inom placering som den borde utveckla.

”ESG-faktorer är sedan länge en integrerad del av placeringsanalysen och vår beslutsprocess. Vi arbetar också aktivt för att göra ansvarsfull placering till en allmän praxis, säger direktören för allokeringslösningar, Carolus Reincke.

”Under de senaste åren har vi särskilt lyckats med att öka tydligheten och transparensen och vår uppdaterade ESG-politik är ett bra exempel på detta. Även inom alternativa placeringar har vi fäst särskild uppmärksamhet vid ansvarsfrågor. Ett exempel är placeringskorgen Internationella Fastigheter II, där ansvarsaspekten betonas i samtliga placeringar. Inom fastighetsplaceringar riktar sig ansvarsfullheten i hög grad mot fastigheternas energieffektivitet."

Förutom helhetsbetyget var Mandatum Life Kapitalförvaltnings betyg över medianen i nästan alla kategorier. I kategorin som mäter aktivt ägarskap låg betyget på mediannivån.

”Vi kan vara mycket nöjda över vår rankning i varje tillgångsslag. Vårt betyg för aktivt ägarskap sänktes av att vi i regel inte röstar vid bolagsstämmor. Vi har upplevt att direkta samtal med bolagens ledning och påverkan genom samarbete med andra placerare har större effekt än att påverka via bolagsstämmor”, säger Reincke.
”Om ett bolag som utgör placeringsobjekt är ovilligt att satsa på ansvarsfrågor i sin verksamhet kan vi sälja placeringen.”
Mandatum Life har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering 2011. Enligt principerna har Mandatum Life förbundit sig till att integrera ESG-faktorer i placeringsprocessen, utöva aktivt ägarskap och främja principerna för ansvarsfull placering.

 

 

 

Sammanfattning av resultaten

Kategori Mandatum Life Genomsnitt
01. Strategy & governance A+ A
02. Listed equity A A
07. Private equity A A
10. Listed equity - Incorporation A B
11. Listed equity - Active ownership B B
12. Fixed income - SSA A B
13. Fixed income - Corporate Financial A B
14. Fixed income - Corporate Non-Financial A B
17. Property A B

 

Mer information:
Carolus Reincke, direktör, allokeringslösningar, carolus.reincke@mandatumlife.fi, tfn 050 355 4540
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör: niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter