Mandatum har åter tilldelats Future Workplaces-certifikatet för exceptionellt god medarbetarinsikt

31.1.2023

Mandatum har för andra året i följd tilldelats Future Workplaces-certifikatet för en erkänt högklassig medarbetarupplevelse. Endast ett fåtal finländska storbolag nådde upp till denna prestation. Certifikatet baserar sig på Siqnis personalundersökning, som kartlägger vilka faktorer i arbetet som är mest betydelsefulla för företagets medarbetare.

En utmärkt personalnöjdhet har redan i över tio års tid hört till de viktigaste målsättningarna för Mandatum. Ett bevis på framgången i detta arbete är Siqnis certifikat Future Workplaces, som bolaget nu erhöll för andra gången i rad, samt utnämningen till Finlands bästa arbetsplats i Great Place to Work-institutets undersökning i serien för stora organisationer åren 2020 och 2021 som föregick Siqni-undersökningen.

Siqni-personalundersökningen mäter medarbetarupplevelsen och skapar medarbetarinsikt. Siqnis Future Workplaces-certifikat kan tilldelas, när företagskulturen på den egna arbetsplatsen har letts med exceptionellt god medarbetarinsikt.

År 2022 eftersträvade 132 finländska företag certifikatet och 52 beviljades certifiering. I kategorin för företag med över 500 anställda nådde endast två företag utöver Mandatum upp till ett resultat som berättigar till certifikatet.

”Vår välmående företagskultur är en faktor som förutom en utmärkt medarbetarupplevelse också resulterar i en hög kundnöjdhet, och därigenom skapar grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. Vi tror att de organisationer i framtiden klarar sig bäst som lyckas ta vara på medarbetarnas kunnande och motivationsfaktorer. Genom att mäta de faktorer som är mest betydelsefulla för våra medarbetare och hur de uppfylls i vår arbetsgemenskap kan vi prioritera just det som är relevant för oss”, kommenterar verkställande direktören för Mandatumkoncernen Petri Niemisvirta.

I den enkät som nu genomfördes uppfylldes av de faktorer som är mest betydelsefulla på arbetsplatsen följande bäst enligt medarbetarna på Mandatum:

  • Professionella kolleger
  • Stark sammanhållning på arbetsplatsen
  • Rättvis och duktig chef
  • Balans mellan arbete och fritid
  • Meningsfulla arbetsuppgifter

Enkäten för 2023 genomfördes bland medarbetarna på Mandatum i december i fjol. På enkäten svarade 84 procent av de anställda.

Ytterligare upplysningar:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
personaldirektör Jatta Gerdt: jatta.gerdt@mandatumlife.fi, 040 505 0022
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter