Mandatum grundar affärsfunktion med fokus på kapitalförvaltning och förnyar sin bolagsstruktur

12.2.2021

Vid sidan av Mandatums livförsäkringsverksamhet grundas affärsfunktionen Mandatum Asset Management med fokus på kapitalförvaltning. Samtidigt förändras koncernens bolagsstruktur. Genom ändringen eftersträvas tillväxt.

Mandatum blir en aktör av betydande storlek som levererar kapitalförvaltningstjänster till kunderna, när Sampokoncernens kapitalförvaltningsfunktioner slås samman till en egen affärsfunktion inom Mandatumkoncernen. Mandatum Asset Management kommer att bedriva fondaffärsverksamhet och diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen.

Genom ändringen eftersträvas både tillväxt och operativa synergier.

”Det här är exakt vad som behövs för ett betydande tillväxtkliv. Vår konkurrenskraft stärks också på internationell nivå. Saminvesteringssamarbetet mellan Mandatum Lifes och Sampos portföljförvaltningsenheter har de senaste åren fungerat utmärkt och fått större omfattning. I fortsättningen kommer alla tillgångar, både koncernens egna och kundernas tillgångar, att förvaltas på samma ställe”, säger verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

Mandatum Life (personförsäkringar, belöningslösningar, pensionsförsäkring, privat kapitalförvaltning) och det nya bolaget Mandatum Asset Management (institutionell kapitalförvaltning och UHNWI-kapitalförvaltning) kommer att vara dotterbolag till moderbolaget Mandatum Holding. Sampos investeringsfunktion överförs till Mandatum Asset Management.

Processen för en omvandling av bolagsstrukturen inleds nu. Petri Niemisvirta tillträder som verkställande direktör för Mandatumkoncernen och Sampos investeringsdirektör Patrik Lapveteläinen som styrelseordförande. Petri Niemisvirta fortsätter också som verkställande direktör för Mandatum Life. Direktör Lauri Vaittinen, som för närvarande ansvarar för Mandatum Lifes investeringslösningar, tillträder som verkställande direktör för Mandatum Asset Management och Ville Talasmäki, som för närvarande innehar posten som värdepappersdirektör vid Sampo Abp, tillträder som dess investeringsdirektör. Ändringarna förutsätter godkännande av Finansinspektionen.

Sampokoncernens investeringstillgångar uppgick vid utgången av år 2020 till 22,6 miljarder euro och Mandatum Lifes förvaltade kundtillgångar till 6,3 miljarder euro (31.12.2020).

 

Ytterligare information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, +358 10 516 7200
Lauri Vaittinen, verkställande direktör för det nya bolaget Mandatum Asset Management, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, +358 50 382 1674
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, +358 40 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter