Mandatum beviljades Future Workplaces-certifikatet

17.2.2022

Mandatum har tilldelats Future Workplaces-certifikatet för en erkänt högklassig medarbetarupplevelse. Certifikatet baserar sig på Siqni-medarbetarundersökningen, som kartlägger vilka faktorer i arbetet som är mest relevanta för företagets medarbetare.

En utmärkt personalnöjdhet har varit kännetecknande för Mandatum redan i över tio år. De två senaste åren har bolaget valts till Finlands bästa arbetsplats i Great Place to Work-institutets enkät i serien för stora organisa­ti­o­ner och Mandatum har också placerat sig bland de bästa stora företagen i hela Europa (2020: 10:e och 2021: 17:e).

Målet med Siqni-medarbetarundersökningen som nu genomfördes för första gången i Mandatum är att ta utvecklingen av Mandatums medarbetarupplevelse till nästa, mer medarbetarorienterade skede. Personalens välbefinnande är ett av Mandatumkoncernens strategiska mål. Bolaget ser att ansvaret för bolagets egna anställda säkerställer en framgångsrik affärsverksamhet.

Bolagets Siqni-index var nu 83, vilket berättigar till Future Workplaces-certifikatet. Certifikatet kan tilldelas, när företagskulturen på den egna arbetsplatsen har letts med exceptionellt god medarbetarinsikt. Siqni-indexet består av arbetsplatsens rekommendationsindex, dvs. eNPS, och Liekki-indexet, som anger hur de faktorer som är mest relevanta för medarbetarna förverkligas i vardagen.

”Vi tror att en framgångsrik affärsverksamhet föds snarare av passion än av plikt. Därför är vårt bolagsresultat som mäter medarbetarinsikten och berättigar till ett certifikat redan det första undersökningsåret ett bra utgångsläge i vårt arbete för ett framgångsrikt främjande av vår affärsverksamhet och vår strävan att erbjuda bästa kundupplevelse. Utvecklingen av vår företagskultur är en kontinuerlig process, där vi kan lyckas när vi förstår vad som är viktigt för våra medarbetare”, konstaterar verkställande direktören för Mandatumkoncernen Petri Niemisvirta.

I den enkät som nu genomfördes förverkligades av de faktorer som är mest relevanta på arbetsplatsen följande bäst enligt medarbetarna på Mandatum:

  • Professionella kolleger
  • Rättvis och duktig chef
  • Frihet att arbeta oberoende av tid och plats
  • Stark sammanhållning på arbetsplatsen
  • Meningsfulla arbetsuppgifter

Enkäten genomfördes bland medarbetarna på Mandatum den sista veckan i januari och första veckan i februari. På enkäten svarade 89 procent av de anställda.

https://www.mandatumlife.fi/491b9c/contentassets/c1d394bab0394b448a4343a4048acea4/image1bhfm.png

Ytterligare upplysningar:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
personaldirektör Jatta Gerdt: jatta.gerdt@mandatumlife.fi, 040 505 0022
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548