Användarvillkoren för Mandatums webbplats och elektroniska tjänster uppdateras 15.6.2022

4.5.2022

Användarvillkoren för Mandatums webbplats och elektroniska tjänster preciseras och de nya användarvillkoren träder i kraft den 15 juni 2022.

Vad förändras?

Mandatum har lagt till ett villkor, enligt vilket Mandatum har rätt att avbryta användningen av webbtjänsterna, om webbtjänstens användare blir föremål för internationella sanktioner eller nationellt beslut om frysning av tillgångar eller om användaren trots Mandatums begäran inte ger de nödvändiga uppgifter för kundkontroll som krävs i lag.

Dessutom har vi preciserat rätten för Mandatum att överlåta sina kunders skattenummeruppgifter till övriga bolag som hör till Mandatumkoncernen och personalfonder som förvaltas av Mandatum för dessa företags lagstadgade skatterapportering.

Ändringarna i användarvillkoren gäller användarna av Mandatums webbtjänster, mobiltjänster, webbsidor och chattjänster.

Användningen av Mandatums webbsidor och webbtjänster förutsätter godkännande av de uppdaterade villkoren. Genom att använda webbsidorna och tjänsterna godkänner du automatiskt användarvillkoren.

Användarvillkor från och med 15.6.2022 >>
Användarvillkor fram till 14.6.2022 >>