Kyrkans pensionsfond går in som ankarinvesterare i placeringskorgen Internationella Fastigheter II

15.8.2019

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig att investera 35 miljoner euro i Mandatum Lifes placeringskorg Internationella Fastigheter II.

Placeringskorgen Internationella Fastigheter II investerar i fastigheter runtom i Europa. I strategin ligger tyngdpunkten främst på s.k. value add-investeringar, där man strävar efter att utöka fastigheternas kassaflöde genom utvecklingsinsatser. Dessa investeringar erbjuder enligt Mandatum Lifes syn den bästa förväntade avkastningen i förhållande till risken. Strategin genomförs i samarbete med de mest framstående fastighetskapitalförvaltarna i Europa. I alla investeringar i placeringskorgen prioriteras framför allt ansvarsfullhetsaspekten.

”Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid ansvarsfullheten i fastighetsinvesteringarna. Det glädjer oss att ansvarsfullhetsfrågorna genom denna placeringskorg också uppmärksammas i portföljerna hos andra nordiska institutionella och privata investerare. I placeringskorgen förenas tillgångarna hos flera stora investerare, varvid vi kan uppnå ännu större effekter när det gäller ansvarsfullhet”, säger Minna Jokinen, placeringschef för fastigheter vid Kyrkans pensionsfond.

”Inom fastighetsinvesteringarna koncentreras ansvarsfullheten till stor del till fastigheternas energieffektivitet. Genom att främja energieffektiviteten kan vi minska fastigheternas koldioxidavtryck, och det har en viktig roll i arbetet för att bromsa klimatförändringen”, berättar direktör Jussi Tanninen med ansvar för Mandatum Lifes alternativa investeringar.

Ytterligare information:

Jussi Tanninen, direktör, alternativa investeringar, jussi.tanninen(a)mandatumlife.fi, +358 40 563 1937
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela(at)mandatumlife.fi, +358 40 728 1548


Minna Jokinen, placeringschef för fastigheter vid Kyrkans pensionsfond, minna.jokinen(a)evl.fi, +358 50 302 2746