Tjänsten Zapflow by Mandatum Life för kapitalinvesterare växer med fart

1.3.2021

Mandatum Lifes och Zapflows digitala tjänst för kapitalinvesterare lanserades hösten 2020 och har fått ett utmärkt mottagande. Zapflow by Mandatum Life sammanför kapitalinvesterarna, deras investeringsteam och portföljbolagen samt de företag som erbjuder tjänster till dem. Tjänsten har redan över 200 användare från finländska kapitalinvesteringsbolag och investeringsteam, och tjänsteleverantörer inom fem olika branscher.

Zapflow by Mandatum Life-tjänsten bygger på ett verktyg för investeringsteam som redan länge utnyttjats av kunderna. Verktyget underlättar hanteringen av investeringsprocesser, transaktioner och portföljbolag. Kring verktyget har man byggt upp ett ekosystem, där kapitalinvesterarna kan hitta de samarbetspartner som de behöver i olika skeden av investeringsprocessen. Plattformen erbjuder investeringsteamen och tjänsteleverantörerna ett lätt sätt att begära och lämna offerter och idka samarbete.

Till det ekosystem som lanserades under hösten har redan anslutit sig experter från företag som tillhandahåller juridiska tjänster, corporate finance-, HR-, affärsstrategi- och teknologitjänster. Ekosystemet utökas hela tiden med nya servicekategorier och tjänsteleverantörer.

Läs mer om tjänsten: www.zapflow.fi