Ändring av stadgarna för fonden Danske Invest Euro High Yield

29.10.2020

Danske Invest Fondbolag Ab ändrar de fondspecifika stadgarna, investeringspolicyn och jämförelseindexet för fonden Danske Invest Euro High Yield. Stadgeändringarna träder i kraft den 9 november 2020.

De viktigaste ändringarna:

  • Fondens investeringspolicy ändras på så sätt att emittenten av fondens investeringsobjekt i fortsättningen ska ha en positiv ESG-profil (Environment, Social and Governance) eller en ESG-profil som utvecklas positivt. Vid bedömningen av investeringsobjektets risker och möjligheter används i fortsättningen utöver ekonomiska kriterier också ESG-kriterier. Målet är dessutom att helt undvika investeringar i vissa branscher som klassificerats som skadliga.
    • Fondens namn och jämförelseindex ändras. Fondens namn är i fortsättningen Placeringsfond Danske Invest Euro Sustainable High Yield och jämförelseindexet Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3 % Issuer Capped Index.

Ändringen av stadgarna inverkar inte på fondens avgifter.

Ändringarna medför inga åtgärder eller kostnader för kunderna och de har ingen inverkan på beloppet av försäkringsbesparingarna.

De nya stadgarna som träder i kraft den 9 november 2020 finns på Danske Invests webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.

Du kan läsa mer om stadgeändringen i Danske Invests meddelande.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter