Mandatum Life tionde bästa arbetsplatsen i Europa

14.9.2020

Mandatum Life tog hem Finlands alla tiders topplacering bland de bästa arbetsplatserna i Europa i serien för stora företag. Mandatum Life utnämndes i februari 2020 till Finlands bästa arbetsplats i Great Place to Work®-institutets undersökning i serien för stora företag. Nu hör Mandatum Life med sin placering (10) till de allra bästa arbetsplatserna i Europa.

I undersökningen av de bästa arbetsplatserna i Europa deltog inemot 1,5 miljoner anställda i över 3 000 organisationer över hela Europa. Great Place to Work-institutet rankar varje år de 125 bästa arbetsplatserna i fyra kategorier enligt organisationens storlek. Organisationerna på listan över de bästa arbetsplatserna i Europa representerar framtidens företagskulturer, där man skapar en bra arbetsplats för alla.

Mandatum Lifes placering på tionde plats i Europa gör bolaget till alla tiders bästa finländska företag genom Great Place to Work-undersökningarnas historia i serien för stora företag.

”Jag är verkligen stolt över Mandatum Lifes internationella framgång i Great Place to Work-undersökningen och att jag får vara verkställande direktör i ett företag där personalen mår bra. Mandatum Life är en av de bästa arbetsplatserna i Europa tack vare sina medarbetare. Allas insats har varit viktig på denna väg. Utöver en stark kundfokus och hög resultatorientering präglas vårt bolag av en stark vi-anda och en kultur av omsorg. De syns i det vi gör”, kommenterar verkställande direktör Petri Niemisvirta.

Personalnöjdheten och företagskulturen har hört till Mandatum Lifes viktigaste insatsområden sedan bolagets strategireform 2008. Att Mandatum Life valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland redan för tionde året i följd är ett bevis på att strategin varit den rätta och att den genomförts med framgång. Den respons som via undersökningen erhålls från medarbetarna är viktig för Mandatum Life och med hjälp av den har bolaget målmedvetet utvecklat sin personalpraxis.

Placeringen bland de bästa arbetsplatserna i Europa bestäms utifrån en nöjdhetsenkät bland de anställda samt en analys av företagskulturen som görs av experter vid Great Place to Work Institute. Mandatum Lifes företagskultur bygger på en stark sammanhållning och ömsesidigt stöd. En välmående arbetsgemenskap syns också utåt i form av bättre kundnöjdhet och resultat.

”Hörnstenen i vår framgång är att vi lyckats skapa en kultur som bygger på förtroende, gott ledarskap, en platt hierarki och engagemang. På denna fungerande personalpraxis har vi kunnat bygga upp en djupare dimension av omsorg, där vi kunnat ta hänsyn även till de minsta detaljerna. Många gånger kommer de idéer som lyser upp vardagen från de anställda själva, och vi inkluderar personalen och lyssnar lyhört på våra medarbetare i utvecklingen av nya praxis. Vi tror starkt att vår positiva och öppna attityd kommer att föra oss framåt också i fortsättningen”, säger personaldirektör Jatta Gerdt.

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
personaldirektör Jatta Gerdt: jatta.gerdt@mandatumlife.fi, 040 505 0022
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter