Mandatum Life och Zapflow lanserar för kapitalinvesterare digital tjänst för hantering av investeringar

29.5.2020

Mandatum Life Service Ab och det finländska programvarubolaget Zapflow har ingått avtal om samarbete i syfte att skapa ett digitalt ekosystem som ger möjlighet att administrera investeringsverksamheten. Tjänsten riktar sig till finländska kapitalinvesterare.

Tjänsten Zapflow by Mandatum Life består av ett digitalt verktyg, med vilket man kan underlätta hanteringen av investeringar och transaktioner, och av en kontakt- och offertfunktion som byggs upp kring verktyget. Verktyget möjliggör hantering av hela investeringsprocessen från kartläggning av objektbolag till ingående och uppföljning av avtal samt portfölj- och investerarrapportering. Genom offertfunktionen är det möjligt att via tjänsten söka sakkunnigpartners som behövs i olika skeden av investeringsverksamheten.

”Zapflow har en mycket fungerande digital plattform för administrering av kapitalinvesteringar som redan under några års tid utnyttjats av såväl finländska som internationella kunder. Vi blev intresserade av idén att till Finland skapa ett ekosystem kring denna plattform där tjänsteleverantörerna har möjlighet att effektivt presentera sina sakkunnigtjänster och investerarna och deras portföljbolag möjlighet att köpa olika tjänster”, berättar direktör Tarja Tyni med ansvar för Mandatum Lifes enhet Företag och privat förmögenhetsförvaltning.

”Detta samarbete är ett fint exempel på hur en liten och en stor aktör tillsammans kan dra nytta av varandras starka sidor för att bygga upp en gemensam affärsverksamhet. Jag är mycket entusiastisk över att vi fått Mandatum Life till partner på vår hemmamarknad och nu tillsammans kan ge också alla finländska kapitalinvesterare omfattande tillgång till ett verktyg som redan används av investerare i 34 länder”, säger Zapflows grundare och verkställande direktör Mikko Pirinen.

”Mandatum Life har redan från tidigare månsidigt samarbete med kapitalinvesterare. Samarbetet med Zapflow erbjuder oss en ny möjlighet att bidra till att främja utvecklingen av kapitalinvesteringsmarknaden och överlag företagsamheten, investeringsverksamheten och arbetslivet i Finland”, konstaterar Tyni.

Den nya tjänsten lanseras stegvis. Verktyget för investerare är en färdig produkt och genast tillgänglig för kunderna. Det ekosystem som utvecklas kring verktyget byggs upp under 2020. Som tjänsteleverantörer till ekosystemet inbjuds sådana ledande experter inom olika branscher som önskar vara aktiva aktörer i detta intressanta segment.

 

Ytterligare information:

Mandatum Life
Tarja Tyni, direktör, Företag och privat förmögenhetsförvaltning, tarja.tyni@mandatumlife.fi, +358 40 558 1327
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

Zapflow
Mikko Pirinen, grundare och verkställande direktör, mikko@zapflow.com, +358 50 5560940

www.zapflow.fi