Mandatum Life och PROWLER.io utvecklade fond som utnyttjar AI-teknik

14.2.2020

Mandatum Life lanserar på marknaden placeringsfonden Managed Futures Fund som bolaget utvecklat tillsammans med PROWLER.io och där artificiell intelligens genererar prognoser som stöd för människornas beslutsfattande.

I fonden Managed Futures Fund, som utvecklats i samarbete mellan Mandatum Life och AI-bolaget PROWLER.io, utnyttjas artificiell intelligens som kombinerar sannolikhetsmodeller och maskininlärning för att ta fram de bästa prognoserna för utvecklingen på finansmarknaden.

Den avviker från traditionella kvantitativa fonder, som baserar sig på statiska modeller och historiska data, genom att den utnyttjar artificiell intelligens som kontinuerligt uppdaterar prognoserna. På detta sätt säkerställs att investeringsbesluten baserar sig på dynamisk analys.

”Kombinationen av sannolikhetsmodeller och maskininlärning representerar en ny era inom investeringsbranschen. Vi är övertygade om att utnyttjandet av artificiell intelligens som stöd för människornas beslutsfattande kommer att ge investerarna fördelar på den ständigt allt effektivare marknaden och vi är entusiastiska över att vi får gå i främsta ledet i denna förändring”, kommenterar direktör Lauri Vaittinen med ansvar för Mandatum Lifes investeringslösningar.

Artificiell intelligens klarar av att hantera stora datavolymer med en oerhörd hastighet jämfört med människan, utan mänskliga misstag eller ologiska beslut. Den artificiella intelligens som utnyttjas i fonden Managed Futures Fund fungerar under portföljförvaltarens övervakning och transaktionerna görs av en människa. Fonden har på förhand definierade verksamhetsprinciper och verksamhetsvillkor som säkerställer att investeringsbesluten håller sig inom ramen för de riskparametrar som portföljförvaltaren fastställt.

Den portfölj som sammanställts utgående från prognoser genererade med PROWLER.io:s AI-plattform har i omfattande tester visat sig vara mycket konkurrenskraftig i förhållande till liknande fonder och index. Den är särskilt skicklig på att dra nytta av trender på lång och medellång sikt i varierande volatilitetsmiljöer.

”Fonden gynnar framför allt institutionella investerare, som eftersträvar en bred diversifiering på olika tillgångsklasser och söker avkastning på både stigande och vikande marknader”, berättar Vaittinen.

”Det är fint att få visa hur starkt branschövergripande artificiell intelligens kan stödja finansinstitutens framgång i den krävande marknadsmiljö som blivit norm. Vår teknik hjälper fondens portföljförvaltare att minska fluktuationerna på kort sikt och fatta investeringsbeslut som baserar sig på gedigen kunskap i syfte att maximera avkastningen på medellång och lång sikt”, säger verkställande direktören för PROWLER.io Vishal Chatrath.

Fonden inledde sin verksamhet den 30 december 2019 och erbjuds tills vidare endast institutionella investerare. Som fondens såddinvesterare fungerar två stora institutionella investerare.


Ytterligare information:

Mandatum Life
Lauri Vaittinen, direktör, placeringslösningar, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, +358 50 382 1674
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

PROWLER.io

prowler@brunswickgroup.com, +44 20 7404 5959

PROWLER.io

PROWLER.io är ett AI-bolag med verksamhet i Cambridge i Storbritannien som utvecklar verktyg som stöd för bättre beslutsfattande i företagen. PROWLER.io:s beslutsplattform optimerar beslutsprocessen inom komplexa, men allmänna, affärsutmaningar och kan lära sig med hjälp av lättillgängliga data, hantera osäkerhet och verka i realtid. PROWLER.io är ett forskningsbaserat bolag, vars 64 referentgranskade artiklar, 15 patent under handläggning och kompetensen hos över 45 doktorer spränger gränserna för tillämpad maskininlärning inom affärsverksamhet.

Mandatum Life

Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Mandatum Life erbjuder sina privat- och företagskunder mångsidiga tjänster som ger dem möjlighet att utöka sin förmögenhet och bereda sig på framtiden. Tjänsteutbudet omfattar fonder, fondanknutna försäkringar och kapitalförvaltning, personförsäkringar och pensions- och belöningslösningar för företag samt konsulttjänster.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter