Mandatum Life är Finlands bästa arbetsplats

18.2.2020

Mandatum Life har utsetts till Finlands Bästa arbetsplats i Great Place to Work-institutets undersökning i serien för stora företag. Personalnöjdheten sattes till ett strategiskt mål för Mandatum Life redan 2008 och bolaget har tio år i följd valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland.

”Mandatum Life har under sina år i Great Place to Work-undersökningen vuxit till kategorin för stora organisa­tioner. Under våra samarbetsår har vi fått följa arbetet med att utveckla Mandatum Lifes företagskultur. Detta arbete har varit både fyndigt och modigt och samtidigt bidragit till att öka tryggheten och tillförlitligheten inom branschen. Utvecklingen av företagskulturen har utgjort ett aktivt val och ett strategiskt insatsområde för den högsta ledningen på Mandatum Life. Mandatum Life har genom ett föredömligt och målmedvetet arbete uppnått erkännandet bland Finlands bästa arbetsplatser redan för tionde gången i följd och tar nu välförtjänt första plats i kategorin för stora organisationer”, kommenterar verkställande direktören för Great Place to Work Finland Katriina Grönqvist.

”Det är våra medarbetare som gör Mandatum Life till den bästa arbetsplatsen i Finland. Jag är mycket stolt, både över att vi under en så lång tid placerat oss bland de bästa och nu över denna särskilt fina prestation som Finlands bästa arbetsplats”, kommenterar verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

”När Mandatum Lifes strategi gjordes upp 2008 insåg vi även medarbetarnas betydelse som en framgångsfaktor för bolaget och vi valde personalnöjdheten till ett av våra strategiska mål. Vi beslutade att inkludera människorna och lyssnade på dem. Sedan dess har vi arbetat ihärdigt för att utveckla personalpraxis och satsat på medarbetarnas trivsel och ork i arbetet.

Vår företagskultur bygger på förtroende, gott ledarskap, en platt hierarki och delaktighet. Mandatum Life ska vara den bästa arbetsplatsen för de arbetstagare som vi gärna ser hos oss. Samtidigt säkerställer vi att Mandatum Life visar en enhetlig profil – såväl för våra kunder som för vår egen personal. Det är strålande att vårt målinriktade arbete har gett oss titeln Finlands bästa arbetsplats.”

I år deltog sammanlagt 150 organisationer i undersökningen. Placeringen i undersökningen bestäms utifrån en nöjdhetsenkät bland de anställda samt en analys av kulturen på arbetsplatsen som görs av experter vid Great Place to Work Institute. Personalenkäten omfattade i år sammanlagt 64 påståenden indelade i fem delområden: Trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Analysen av kulturen på arbetsplatsen fokuserar på organisationens personalpraxis och hur väl den stöder uppbyggandet av en medarbetarcentrerad personalkultur.

Utmärkta resultat

Vid en analys av totalpoängen för de olika delområdena i undersökningen fick Mandatum Life än en gång utmärkta resultat. Undersökningen berättar att vi lyckats skapa en mycket bra arbetsplats – liksom i fjol uppgav 91 % av personalen att de skulle rekommendera Mandatum Life som arbetsplats. Trust Index som mäter medarbetarnas nöjdhet var det högsta genom vår historia: 86 % (84).

Mandatum Life fick återigen certifikatet Great Place to Work®. Great Place to Work®-certifikatet beviljas organisa­tioner där minst 7/10 upplever att det här är en bra arbetsplats.

Plock från Mandatum Lifes resultat:

Trust Index-totalpoäng (medeltal av samtliga påståenden): 86 % (2019: 84 %)
Allt sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats: 92 % (2019: 90 %)
Jag är stolt över hur vi bidrar i samhället: 87 % (2019: 87 %)
Medarbetare behandlas likvärdigt oavsett etniskt ursprung: 95 % (2019: 97 %)
Medarbetare behandlas likvärdigt oavsett kön: 91 % (2019: 91 %)
Jag skulle rekommendera Mandatum Life som arbetsgivare: 91 % (2019: 91 %)
Svarsprocent: 90 % (2019: 87 %)

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
personaldirektör Jatta Gerdt: jatta.gerdt@mandatumlife.fi, 040 505 0022
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter