Mandatum Life är Finlands bästa arbetsplats för andra gången i rad

3.5.2021

Mandatum Life har nu för andra året i följd utsetts till Finlands bästa arbetsplats i Great Place to Work-institutets undersökning i serien för stora företag. Bolaget har redan elva gånger i rad valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland.

Mandatum Life utsågs vid offentliggörandet av de bästa arbetsplatserna den 28 april 2021 till den bästa arbetsplatsen i Finland i serien för stora företag. Bolaget tilldelades utmärkelsen som Finlands bästa också år 2020. Bolaget har redan elva år kommit upp på listan över de bästa arbetsplatserna i Great Place to Work-institutets undersökning och placerade sig också i fjol på tionde plats bland de bästa i Europa.

”Mandatum Life fortsätter sitt orubbliga och fina företagskulturarbete och tar redan för andra gången en första plats som den bästa arbetsplatsen i Finland bland de stora organisationerna. Mandatum Lifes företagskultur är enligt medarbetarna sällsynt jämlik och återspeglar omtanke och vänlighet. I den senaste Great Place to Work-undersökningen är resultatet för påståendet ”allt sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats” för Mandatum Life 95 %, vilket innebär att 95 % av medarbetarna har varit av samma åsikt.” Också det målmedvetna sättet att under undantagsperioden beakta medarbetarna har värmt hjärtat, människan kommer verkligen först hos Mandatum Life, sammanfattar verkställande direktören för Great Place to Work Katriina Grönqvist.

Verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta instämmer:

”Jag är verkligen stolt över våra utmärkta resultat. Under rådande kris har vi bevisat att vi står för våra ord och bolagets värden, och det syns också i undersökningen Great Place to Work. Mandatum Lifes företagskultur bygger på en stark sammanhållning och på att vi stöder varandra och jag tror att det är en viktig faktor bakom vår höga personalnöjdhet också under detta exceptionella år.

En välmående arbetsgemenskap syns också utåt. Vi har lyckats betjäna våra kunder utmärkt i det osäkra läget och vår kundnöjdhet var rekordhög genom hela fjolåret. Äran för detta tillkommer hela vår personal”, säger Niemisvirta.

I Great Place to Work-undersökningen deltar årligen cirka 150 organisationer. Undersökningen bygger på Great Place to Works definition av en bra arbetsplats: en utmärkt arbetsplats är en där du litar på människorna du arbetar för, är stolt över vad du gör och trivs med dem du arbetar tillsammans med.

Placeringen i undersökningen bestäms utifrån en nöjdhetsenkät bland de anställda samt en analys av kulturen på arbetsplatsen som görs av experter vid Great Place to Work Institute. Personalenkäten omfattade i år sammanlagt 61 påståenden. De är indelade i fem delområden: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Analysen av kulturen på arbetsplatsen fokuserar på organisationens personalpraxis och hur väl den stöder uppbyggandet av en medarbetarcentrerad personalkultur.

Utmärkta resultat

Vid en analys av totalpoängen för de olika delområdena i undersökningen är Mandatum Lifes resultat återigen utmärkta, även jämfört med fjolårets rekordartade resultat. Enkäten berättar att bolaget lyckats skapa en utmärkt arbetsplats – hela 93 % (91) av personalen skulle rekommendera Mandatum Life som arbetsgivare. Trust Index som mäter medarbetarnas nöjdhet som helhet var det högsta genom vår historia: 91 % (86).

 

Plock från Mandatum Lifes resultat:

Trust Index-totalpoäng (medeltal av samtliga påståenden): 91 % (2020: 86 %)

Allt sammantaget, skulle jag säga att det här en mycket bra arbetsplats: 95 % (2020: 92 %)

Jag är stolt över hur vi bidrar i samhället: 94 % (2020: 87 %)

Medarbetare behandlas likvärdigt oavsett etniskt ursprung: 99 % (2020: 95 %)

Medarbetare behandlas likvärdigt oavsett kön: 94 % (2020: 91 %)

Jag skulle rekommendera Mandatum Life som arbetsgivare: 93 % (2020: 91 %)

Svarsprocent: 95 % (2020: 90 %)

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

personaldirektör Jatta Gerdt: jatta.gerdt@mandatumlife.fi, 040 505 0022

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter