Mandatum Asset Management förvärvar Trevians fondverksamhet

1.7.2021

Mandatum Asset Management har undertecknat ett avtal om förvärv av fastighetsfondbolaget Trevian Fonderna AIFM Ab. Förvärvet innebär att Trevians hela fondverksamhet, inklusive dess personal, övergår till Mandatum Asset Management.

Trevian Fonderna AIFM är ett finskt privat ägt fondbolag som för närvarande har två fastighetsfonder: Trevian Suomi Kiinteistöt I och Trevian Hiilinielukiinteistöt I Ky. Bolaget grundades 2017 och förvaltar tillgångar på drygt 300 miljoner euro.

År 2018 inledde Trevian Fonderna AIFM och Mandatum Life ett kommersiellt samarbete, då Trevians specialfond Trevian Suomi Kiinteistöt I inkluderades i placeringsutbudet till Mandatum Lifes kunder och i bolagets fastighetsplaceringsprogram.

”Vi känner Trevian som bolag mycket väl sedan tidigare efter att ha samarbetat med dem i flera år. Trevian har förstklassig fastighetsexpertis och är därför ett naturligt förvärvsobjekt för oss”, kommenterar Lauri Vaittinen, verkställande direktör för Mandatum Asset Management.

”Jag är mycket nöjd med att vårt fleråriga nära samarbete med Mandatum nu tar ett steg framåt och att vi i Mandatum får en bra ägare som kan säkerställa fortsatt tillväxt för bolaget. Trevians fastighetsexpertis och Mandatums starka position på kapitalmarknaden ger oss utmärkta förutsättningar för framgång på fastighetsmarknaden”, konstaterar Reima Södervall, styrelseordförande samt delägare och grundare av Trevian Fonderna.

”Övergången till Mandatum Asset Management möjliggör fortsatt tillväxt för vår fondverksamhet även i framtiden och ger vårt team en unik position i en välrenommerad koncern. Vi ser fram emot ett gott samarbete”, säger Emilia Riikonen, verkställande direktör för Trevian Fonderna AIFM Ab.

Trevian Fonderna AIFM övergår i Mandatum Asset Managements ägo under hösten 2021. Förvärvet förutsätter godkännande från Finansinspektionen.

 

Mer information:

Mandatum-koncernen

Lauri Vaittinen, verkställande direktör, Mandatum Asset Management, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, 050 382 1674

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

Trevian Fonderna AIFM Ab

Reima Södervall, styrelseordförande, reima.sodervall@trevian.fi, 050 362 7400

Kari Kolu, grundare och delägare, kari.kolu@trevianrahastot.fi

Amos Janhunen, grundare och delägare, amos.janhunen@trevianrahastot.fi, 040 709 2836

 

Mandatum Asset Management är ett nytt kapitalförvaltningsbolag inom Sampokoncernen som kombinerar fondverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt kapitalförvaltningstjänster. Fusionsprocessen pågår och Mandatum Life Asset Management förväntas vara i full verksamhet under andra halvåret 2021. Vid det laget kommer Mandatum Asset Management att förvalta tillgångar på cirka 24 miljarder euro och sysselsätta 100 placeringsexperter. Mandatum Asset Management är en del av Sampokoncernen och systerbolag till Mandatum Livförsäkringsaktiebolag

Trevian Fonderna AIFM grundades 2017 och har tillstånd för verksamheten enligt AIFM-direktivet. Bolaget är uppbyggt av Finlands ledande experter på förvaltning av fastighetsplaceringar. Specialfonden Trevian Suomi Kiinteistöt I är bolagets första fond. Dess strategi bygger på placeringar i fastigheter med starkt kassaflöde och utvecklingspotential samt på att minska fastigheternas koldioxidavtryck.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter