Viktig påminnelse om falska meddelanden

26.1.2024

Falska faktureringsmeddelanden som har kunnat innehålla felaktiga fakturor eller betalningslänkar har skickats ut i Mandatums namn. Om du misstänker att du fått ett falskt meddelande, svara inte på meddelandet och klicka inte på eventuella länkar i meddelandet. Följ inte heller anvisningarna i ett suspekt meddelande.

Mandatum uppmanar sina kunder att vara på sin vakt med fakturor, framför allt i sådana situationer där fakturan eller betalningslänken leder någon annanstans än till Mandatums webbtjänst. Observera att falska meddelanden kan hamna i samma meddelandetråd som äkta meddelanden i din telefon. Vi uppmanar till särskild noggrannhet då det gäller fakturor som kommit per e-post.

Du kan identifiera falska meddelanden exempelvis genom att kontrollera avsändarens e-postadress, där t.ex. endast ett tecken kan ha bytts ut för att vilseleda mottagaren. Det lönar sig att vara särskilt uppmärksam, om fakturan är oväntad eller du inte tidigare har fått fakturor per e-post. Mandatums samtliga e-postadresser har formen @mandatum.fi, @mandatumlife.fi eller @mandatumam.com. Mandatums webbadress är www.mandatum.fi. Mandatums kundtjänstnummer är finländska (+358). Nordiska institutionella kunder kan även betjänas från svenska (+46) nummer. Vi betjänar alltid våra kunder på det språk hen väljer, huvudsakligen på finska eller svenska.

Notera att Mandatum aldrig begär sina kunders inloggningskoder (t.ex. bankkoder) eller bankförbindelseuppgifter per e-post. Om du uppmanas att betala en faktura med förändrade kontouppgifter, kontakta alltid Mandatums kundtjänst eller din kontaktperson innan du betalar fakturan. Mandatums kontouppgifter är i regel oförändrade. Mandatum använder inte fjärråtkomstapplikationer då de kommunicerar med sina kunder, vilka syftar till att ta kontroll över mottagarens enhet från sändarens sida.

Allmänna råd för trygg ärendehantering:

  • Logga in på Mandatums webbtjänst endast via Mandatums webbplats, inte via en länk i ett meddelande eller via sökmotorresultat.
  • Skicka känsligt material eller material som innehåller personuppgifter endast via trygga kanaler. Om du inte är säker på att kanalen är trygg, kontakta Mandatums kundtjänst eller din kontaktperson för råd.
  • Använd endast kontaktuppgifterna som finns tillgängliga på Mandatums webbplats eller de kontaktuppgifter du har till din kontaktperson hos Mandatum.
  • Anmäl eventuella misstänkta meddelanden till Mandatum per e-post till adressen security@mandatum.fi. Bifoga en eventuell skärmdump av det misstänkta meddelandet som bilaga till ditt meddelande.

Visa alla pressmeddelanden och nyheter