Veckoöversikt 30.5: Marknadens kontinentalplattor är i rörelse

2.6.2022

Med vilka verktyg har ECB vaknat upp till kamp mot inflationen? Hur har förhållandet mellan ränte- och aktiemarknaden förändrats? Vilka förändringar har skett inom konsumentproduktsektorn i USA?

Vad har hänt på räntemarknaden förra veckan?

De senaste veckorna har den brantaste uppgången på räntemarknaden kommit till sitt slut. USA:s långa statsobligationer har börjat bete sig mer normalt och räntornas negativa korrelation med aktiemarknaden har återställts. Tidigare fungerade stigande räntor som en motor för sjunkande aktier, men nu har förhållandet på nytt vänt till det motsatta.

Den på marknaden länge rådande TINA-principen (There Is No Alternative, det finns inga alternativ till aktieinvesteringar) håller nu på att vända mot TARA-principen (There Are Resasonable Alternatives, det finns rimliga alternativ till aktier). Även på den likvida räntesidan börjar det dyka upp alternativ till aktier som erbjuder en hyfsad avkastning.

Hur har de geografiska variationerna på aktiemarknaden förändrats?

I början av året förekom det stundvis betydliga skillnader i aktieavkastningarna mellan olika geografiska områden. De senaste veckorna har vi återgått till en situation där avkastningarna på aktiemarknaderna inom olika regioner faller inom ett rätt snävt intervall för euroinvesterarna, på lägre nivå än alldeles i början av året. Under den senaste månaden har framför allt aktiemarknaden i USA sjunkit till samma nivå som övriga marknader, i kölvattnet av den försvagade dollarn.

Ur aktieinvesteringsperspektiv är nu flera ekonomiska kontinentalplattor i rörelse än på tiotals år.

Med vilka verktyg har Europeiska centralbanken vaknat upp till kamp mot inflationen?

ECB har hela våren legat några steg efter amerikanska centralbanken i sin penning- och räntepolitik. Nu verkar ECB-ordföranden Christine Lagarde emellertid ha vaknat till att strama åt EU:s penningpolitik. ECB har klart kommunicerat att centralbanken avser att avsluta perioden med negativa räntor i Europa ledsagad av räntehöjningar på mötena i juli och september. Dessutom har ECB meddelat att banken kommer att avsluta sitt program för köp av värdepapper före den första räntehöjningen, vilket innebär ett slut på den stimulerande penningpolitiken. Det huvudsakliga syftet med kursomläggningen är att dämpa inflationen.

Och vad gör Fed?

Fed har i sin tur redan flera månader stramat åt den penningpolitiska miljön i USA. Fed-ordföranden Jerome Powells penningpolitiska retorik är fortfarande aggressiv, men marknaden väntar oupphörligt på även små fingervisningar om en lindrigare retorik. En förutsättning för det är att inflationen bromsar in, exempelvis genom en skärpning av finansieringsmiljön. Vad som är en tillräcklig skärpning av finansieringsmiljön kan man försöka förutsäga med hjälp av nivåerna på aktiemarknaden och företagsobligationsmarknaden. Antagandet är att en betydande marknadsstress skulle utlösa en penningpolitisk vändning mot en mer stimulerande hållning (s.k. ”Fed put”) och resultera i en positiv marknadsvändning.

Bakom centralbankernas verksamhet finns inflationsutvecklingen och risken för en global ekonomisk recession. Även om de ekonomiska siffrorna från Europa och USA har visat försiktiga tecken på bättre tider, har möjligheten för lågkonjunktur de senaste veckorna cirkulerat i marknadskommentarerna. Samtidigt som räntorna höjs ligger de globala realinkomsterna på minus och konsumentproduktsektorn är trängd. Recessionsförväntningarna har emellertid inte blivit dominerande, utan exempelvis Goldman Sachs ser det fortfarande som mer sannolikt att vi undviker en depression.

Hur har centralbanken i Kina reagerat på landets ”omöjliga” coronapolitik?

Kinas strikta begränsningsåtgärder för att får stopp på coronaspridningen har kännbart bromsat upp tillväxten i landets ekonomi. Till följd av det har den kinesiska centralbanken PBC (People’s Bank of China) försökt lindra den ekonomiska krisen i landet med stimulerande åtgärder. PCB är nu den enda stora centralbanken som stimulerar i stället för att strama åt.

Vad lönar det sig att hålla ett öga på de närmaste veckorna i ekonomin i USA och Europa?

Utöver inflationen är konsumentsektorn och bostadsmarknaden viktiga indikatorer för ekonomin i USA under de kommande veckorna och månaderna. De stora återförsäljarna, såsom Walmart och Target, har drabbats när konsumenternas köpkraft minskat i den stigande prismiljön. Eftersom varorna inte går åt, har återförsäljarnas lager börjat fyllas med produkter. När företagen i sinom tid säljer ut sina lager till rabatterat pris kan det utlösa en deflatorisk chock på konsumentmarknaden.

På bostadsmarknaden i USA har bolåneräntorna fördubblats på ett och ett halvt år. Samtidigt har husförsäljningen stannat upp. Bostadsmarknaden befinner sig ännu inte i ett akut tillstånd av fritt fall, men är en delfaktor att räkna med också ur investerarsynvinkel.

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter