Veckoöversikt 30.1.2023: Europeiska aktier högt i gunst bland investerarna

1.2.2023

Rapportperioden i USA är i full gång. Denna vecka följer vi med centralbankernas supervecka och datapublikationerna.

Utvecklingen på investeringsmarknaden fortsatte uppåt under föregående vecka. Inköpschefsindexen som återspeglar företagens förtroende stärktes både i euroområdet och i USA. Ekonomiska data har överlag varit starkare än väntat i Europa, vilket dels har sin förklaring i att Kina öppnat upp efter coronarestriktionerna, dels i att priset på energi sjunkit i och med den milda vintern.

Under de senaste åren har vi vant oss vid att se den amerikanska marknaden som investerarnas favorit, men situationen har nu på kort sikt förändrats till fördel för europeiska aktier. Exempelvis är institutionella investerare för närvarande i klar undervikt när det gäller amerikanska aktier och i stället i stark övervikt i europeiska aktier. Motsvarande undervikt i amerikanska aktier får man leta efter ända tillbaka till år 2005. I Europa har småbolagens kurser på sista tiden piggnat till och i USA har tillväxtbolagens aktier gjort en helomvändning uppåt.

Rapportperioden i USA är i full gång och cirka 28 procent av de amerikanska bolagen har nu rapporterat sina resultat. Resultaten har hittills varit snäppet bättre än väntat, men har trots det minskat jämfört med året innan. Företagens resultat har krympt med cirka 1 procent, när förväntningarna låg på en nedgång med 3 procent. Omsättningen har i snitt ökat med 6 procent. Då inflationen samtidigt har legat på +6,5 procent har omsättningstillväxten varit närmast nominell. Råvarubolagen, som i fjol var framgångsrika, har rapporterat svagare resultat jämfört med året innan till följd av sjunkande råvarupriser och stigande arbetskraftskostnader. Energibolagens resultatutveckling har alltjämt varit positiv.

I Europa är rapportperioden först i sin början. De hittills offentliggjorda resultaten har varit rätt svaga, men å andra sidan har bara 10 procent av bolagen rapporterat sina resultat. Råvarubolagens svaghet syns också i Europa.

Centralbankerna väntas komma med räntehöjningar

Denna vecka kommer att vara centralbankernas supervecka med amerikanska centralbanken Feds räntemöte på onsdag och både Europeiska centralbankens och Bank of Englands räntemöte på torsdag. Även i fråga om datapublikationerna kommer veckan att vara livlig.

I takt med att inflationen lättat har också marknadens förväntningar på räntehöjningar i USA minskat. Marknaden räknar med att Fed efter onsdagsmötet ska komma med besked om en höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter. Till våren prissätter marknaden ännu ytterligare en lika stor höjning. Styrräntans topp prissätts för närvarande till cirka 4,9 procent. Marknaden väntar sig att Fed ska sänka styrräntan med 0,50–0,75 procentenheter redan nästa höst. En kraftig sänkning av räntorna skulle emellertid troligtvis kräva att ekonomin driver in i en djupare recession, vilket för närvarande inte verkar sannolikt. Marknadens förväntningar på en snabb sänkning av styrräntan kan därför vara alltför optimistiska.

På det senaste mötet i december uppgav Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Christine Lagarde att centralbanken fortsätter på sin målmedvetna räntehöjningslinje. Centralbanken väntas därför på torsdagsmötet avisera en räntehöjning med 0,5 procentenheter och senare följa upp med ytterligare 0,25 procentenheter. Styrräntans topp prissätts för närvarande till cirka 3,3 procent, vilket innebär en höjning med 1,25–1,5 procentenheter jämfört med den nuvarande nivån. På den senaste tiden har ECB:s centralbankschefer i sin kommentarer visat tecken på sprickor i leden. En del av centralbankscheferna har i sina kommentarer upprepat Lagardes budskap om en hög inflation och därmed behovet att höja styrräntorna, medan en del har betonat penningpolitikens databeroende, avmattningen i inflationen och det faktum att besluten fattas från sammanträde till sammanträde. På torsdagens möte följer investerarna därför med intresse om Lagarde eventuellt mjukar upp sitt tidigare budskap.

De viktigaste datapublikationerna denna vecka är euroområdets förhandsuppgifter om inflationen för januari som offentliggörs på onsdag (förväntningar på en måttlig nedgång: total inflation 9,0 procent och kärninflation 5,1 procent), ISM-indexet för industrins förtroende i USA som offentliggörs på onsdag (förväntningar på 48,0; föregående 48,4) samt arbetsmarknadsrapporten för USA för januari som offentliggörs på fredag.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter