Uppdateringar i användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och -tjänster från och med 15.1.2019

14.12.2018

Användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och webbtjänst preciseras och de nya användarvillkoren träder i kraft 15.1.2019.

Vem gäller uppdateringen?

De användarvillkor som uppdateras gäller användarna av Mandatum Livförsäkringsaktiebolags, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas och Mandatum Life Service Ab:s webbtjänster, mobiltjänster, webbsidor och chattjänst.

Användningen av våra webbsidor och webbtjänster förutsätter att användaren godkänner de uppdaterade villkoren efter att de trätt i kraft. Genom att använda våra webbsidor och -tjänster godkänner du automatiskt användarvillkoren.

Uppdateringen baserar sig på den nya tjänsten Mandatum Trader

Användarvillkoren har uppdaterats i och med den nya tjänsten Mandatum Trader. Samtidigt har vi strävat efter att förtydliga användarvillkorens innehåll.

Ta del av användarvillkoren

Användarvillkor från och med 15.1.2019 >> (Länken är inte längre tillgänglig)
Användarvillkor fram till 14.1.2019 >> (Länken är inte längre tillgänglig)

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter