Tidtabell för pensionsförsäkringspremier i årsskiftet

16.12.2019

Genom att spara i en pensionsförsäkring kan du förbättra ditt pensionsskydd. Pensionsförsäkringens premier är avdragsgilla i beskattningen. Försäkringspremier till ett värde av 5 000 euro*) kan avdras från kapitalinkomsterna årligen.

Gör en tilläggsplacering i din pensionsförsäkring i god tid före årsskiftet och utnyttja rätten till skatteavdrag

Du kan kontrollera det betalda premiebeloppet under 2019 i Mandatum Lifes webbtjänst och samtidigt göra en tilläggsplacering i avtalet. Välj din pensionsförsäkring på sidan Avtal och gå sedan till fliken Premier. Du kan göra en tilläggsplacering via länken Gör en tilläggsplacering.

Du kan också göra tilläggsplaceringen i mobilappen ML Pengar. Ladda ner ML pengar i din applikationsbutik (App Store eller Google Play) om du inte har gjort det än > välj Gör en tilläggsplacering under punkten Engångsbetalning

De sista betalningsdagarna 2019

Vi rekommenderar att pensionsförsäkringspremierna betalas i god tid under december och senast bankdagen före de betalningsdagar som listas nedan.

De sista betalningstidpunkterna är:

  • Med Danske Banks nätbankskoder senast 31.12 kl. 18.30.
  • Med Nordeas nätbankskoder senast 31.12 kl. 18.00.
  • Med Aktias nätbankskoder senast 31.12 kl. 14.30.
  • Med OP:s nätbankskoder senast 31.12 kl. 14.00.
  • Med Handelsbankens nätbankskoder senast 30.12 kl. 17.30.
  • Med lokalandelsbankernas nätbankskoder senast 31.12 kl. 17.30.
  • Med lokalsparbankernas nätbankskoder senast 31.12 kl. 19.15.
  • Med Ålandsbankens, S-bankens nätbankskoder senast 30.12. klo 16.00

Försäkringspremier som betalas senare registreras i försäkringen för 2020 och kan inte avdras i beskattningen för 2019 utan är avdragsgilla i beskattningen för 2020.

Betalda pensionsförsäkringspremier syns i webbtjänsten och mobiltjänsten

I Mandatum Lifes webbtjänst och mobilappen ML Pengar kan du när som helst kontrollera premiebeloppet som betalats till pensionsförsäkringen. I början av 2020 skickar vi också en utredning över de betalda premierna där du kan kontrollera beloppet. Pensionsförsäkringarnas årsmeddelanden skickas till försäkringstagarna senast sista februari.

Meddelanden om din pensionsförsäkring finns också i webbtjänsten. Om du använder den pappersfria tjänsten skickas inga meddelanden per post utan du kan läsa alla meddelanden som berör din pensionsförsäkring i Arkivet i Webbtjänsten.

Beskattning av privatkunders individuella pensionsförsäkringar och makens/makans skatteavdrag

Mandatum Life meddelar beloppet för de pensionsförsäkringspremier du betalat direkt till Skattemyndigheten som automatiskt beaktar avdraget i din beskattning. Du behöver inte skicka någon specifikation över de betalda premierna till Skattemyndigheten, men det är bra att förvara den specifikation som du fått från Mandatum Life i sex år i händelse av en skattekontroll.

På våren skickar Skattemyndigheten en färdigifylld skattedeklaration för 2019 där pensionsförsäkringspremierna framgår.

Pensionsförsäkringspremier till ett värde av 5 000 euro kan avdras från kapitalinkomsterna årligen. Om du inte har kapitalinkomster eller om dina kapitalinkomster inte räcker för att dra av pensionsförsäkringsbeloppet från dem i sin helhet avdrar Skattemyndigheten beloppet helt eller delvis direkt från förtjänstinkomstskatten i form av en s.k. underskottsgottgörelse.

Om du även har en frivillig individuell pensionsförsäkring som din arbetsgivare tecknat och premier har betalats till den under det gångna kalenderåret, kan du i din egen beskattning avdra pensionsförsäkringspremier upp till 2 500 euro per kalenderår. En gruppensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat påverkar inte rätten att avdra premierna för din egen pensionsförsäkring.

Makar avdrar premierna för sin egen försäkring i sin beskattning. Försäkringen anses beröra den person som står som försäkrad i försäkringen. Det har ingen betydelse vem av makarna som har tecknat försäkringen eller betalat premierna.

Om personen har för låga kapitalinkomster eller inga alls avdrar Skattemyndigheten automatiskt beloppet från makens/makans förvärvsinkomster i form av en underskottsgottgörelse. Det är emellertid inte möjligt att avdra makens/makans pensionsförsäkringspremier från de egna kapitalinkomsterna.

Vår kundtjänst ger mer information. Observera att vår kundtjänst har avvikande öppettider under årsskiftet, du hittar dem här.

*) Detsamma gäller om du betalar premier till en individuell pensionsförsäkring. Om du har flera LS-konton eller individuella pensionsförsäkringar som du tecknat själv kan du betala avdragsgilla premier till dem alla för totalt 5 000 euro per år.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter