Reform av Mandatums ledningsmodell

3.6.2021

Som en del av våra nya betydande tillväxtmål, omstruktureringen av bolaget samt det intensivare samarbetet inom Sampokoncernen, förnyar vi ledningsmodellen för Mandatumkoncernen.

Mandatumkoncernens ledningsmodell fungerar i fortsättningen via flera olika forum. På koncernnivå sker styrningen genom Group Committee. Mandatum Life och Mandatum Asset Management har härefter separata affärsledningsgrupper, som bland annat ansvarar för genomförandet av strategin, affärsbesluten och affärsverksamhetens resultat. Båda bolagen har också en Steering Group, som ansvarar för beredning och administration av bolagets verksamhetsförutsättningar. Mandatum Asset Management har därtill tillgångsklasspecifika Investeringskommittéer (Investment Committees), som ansvarar för investeringsverksamheten och investeringsstrategin samt i samråd med affärsledningsgruppen för utveckling och genomförande av investeringslösningar.

Mandatum har ytterligare bildat funktioner på koncernnivå med följande ansvarspersoner:

  • Personal: personaldirektör Jatta Gerdt
  • Ekonomi: ekonomidirektör Jukka Kurki
  • Riskhantering: riskhanteringsdirektör Kai Niemi
  • Digital serviceutveckling: CDO Johannes Olli
  • Marknadsföring, kommunikation och företagsansvar: marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä
  • Business Technologies: direktör Jari Sarelahti
  • Affärsutveckling: direktör Petri Vieraankivi
  • Juridiska ärenden: direktör för juridiska ärenden Timo Vuokila
  • Compliance: Group Compliance Officer Anu Sipilä

Ledningsmodellen träder i kraft den 1 juni 2021.

Läs mer om Mandatums bolagsstruktur och styrelsens sammansättning

Företagsfakta


Visa alla pressmeddelanden och nyheter