Pensionstagarens årsskifte

2.12.2021

Vid årsskiftet skickar vi meddelanden om utbetald pension till pensionstagarna. I årsmeddelandet ser du pensionsbeloppet per den 1 januari 2022, de pensioner som betalats 2021 samt förvärvsinkomstskattens och kapitalskattens belopp, om avtalet inbegriper pension som omfattas av kapitalskatt.

Du kan också alltid kontrollera aktuella uppgifter om din pension i Mandatums webbtjänst. Årsmeddelanden kan läsas i webbtjänstens Arkiv. Om du använder den pappersfria tjänsten skickas årsmeddelandet inte per post utan du kan läsa det i Arkivet i Webbtjänsten.

Skattesatser för 2022

Vi får de nya förvärvsinkomst- och kapitalskattesatserna direkt från Skattemyndigheten i januari och de börjar gälla den 1 februari 2022. Du kan se din information i Mandatums webbtjänst och du behöver inte skicka ett skattekort till oss separat.

Undantag utgör pensioner som börjar i december 2021, för vilka Mandatum inte får 2022 års skattekort direkt från skattemyndigheten. Om din pension börjar i december 2021, vänligen beställ från skattemyndigheten utöver skattekortet för slutet av 2021 också ett skattekort för år 2022 och be skattemyndigheten skicka båda skattekorten till Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Om du vill kan du ändra pensionens skattesats:

  • Kontakta Skatteförvaltningen om du vill sänka din skattesats. Du kan sköta nästan alla skatteärenden på webben i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt på www.vero.fi/minskatt. För mer information kan du också ringa Skatteförvaltningen på 029 497 000. Be att skattekortet skickas till Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

  • Om du vill höja din skatteprocent, räcker det med ett meddelande direkt till Mandatum. Du kan göra anmälan genom att skicka ett meddelande via Mandatums webbtjänst eller ringa vår kundtjänst 0200 31120 (lna/msa).