Pensionstagarens årsskifte

24.11.2020

Vid årsskiftet skickar vi meddelanden om utbetald pension till pensionstagarna. I årsmeddelandet ser du pensionsbeloppet 1.1.2021, pensioner som betalats 2020 samt förvärvsinkomstskattens och kapitalskattens belopp om avtalet inbegriper pension som omfattas av kapitalskatt.

Du kan också alltid kontrollera aktuella uppgifter om din pension i Mandatum Lifes webbtjänst. Årsmeddelanden kan läsas i webbtjänstens Arkiv. Om du använder den pappersfria tjänsten skickas årsmeddelandet inte per post utan du kan läsa det i Arkivet i Webbtjänsten.

Skattesatser för 2021

Vi får nya förvärvsinkomst- och kapitalskattesatser direkt från Skattemyndigheten i januari och de börjar gälla 1 februari 2021. Du kan se din information i Mandatum Lifes webbtjänst och du behöver inte skicka ett skattekort till oss separat.

Om du vill kan du ändra pensionens skattesats:

  • Kontakta Skatteförvaltningen om du vill sänka din skattesats. Du kan sköta nästan alla skatteärenden på webben i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt på www.vero.fi/minskatt. För mer information kan du också ringa till Skatteförvaltningen på 029 497 000.
  • Om du vill höja din skattesats kan du skicka ett meddelande till Mandatum Life direkt i vår webbtjänst eller kontakta vår kundtjänst.