Pensionstagarens årsskifte

16.12.2019

Vid årsskiftet skickar vi meddelanden om utbetald pension till pensionstagarna. I årsmeddelandet ser du pensionsbeloppet 1.1.2020, pensioner som betalats 2019 samt förvärvsinkomstskattens och kapitalskattens belopp om avtalet inbegriper pension som omfattas av kapitalskatt. Du kan också alltid kontrollera aktuella uppgifter om din pension i Mandatum Lifes webbtjänst.

Årsmeddelanden kan läsas i webbtjänstens Arkiv. Om du använder den pappersfria tjänsten skickas årsmeddelandet inte per post utan du kan läsa det i Arkivet i Webbtjänsten.

Skattesatser för 2020

Vi får nya förvärvsinkomst- och kapitalskattesatser direkt från Skattemyndigheten i januari och de börjar gälla 1 februari 2020. Du kan se din information i Mandatum Lifes webbtjänst och du behöver inte skicka ett skattekort till oss separat.

Om du vill kan du ändra pensionens skattesats:

- Kontakta Skatteförvaltningen om du vill sänka din skattesats.
Du kan sköta nästan alla skatteärenden på webben i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt på www.vero.fi/minskatt. För mer information kan du också ringa till Skatteförvaltningen på
029 497 000.

- Om du vill höja din skattesats kan du skicka ett meddelande till Mandatum Life direkt i vår webbtjänst eller kontakta vår kundtjänst.

Beräkningen av pensioners skattesatser ändras

Enligt information från Skattemyndigheten kommer man i fortsättningen att beräkna en skattesats för pensioner med undantag för deltidspensioner.

För mer information kan du gå in på www.vero.fi eller ringa till Skatteförvaltningen på
029 497 000.