Nytt i webbtjänsten – avkastningen visas på avtalssidan

21.6.2022

Från och med 13.6.2022 kommer avtalets avkastning (€) och den sammanlagda avkastningen för samtliga avtal att visas på avtalssidan i webbtjänsten för privatpersoner. Avkastningen presenteras för närvarande för följande avtalstyper: kapitalförvaltnings- och andra placeringsavtal samt merparten av pensionsförsäkringsavtalen.