Mandatums årsberättelser och företagsansvarsrapport 2022 har publicerats

4.4.2023

Mandatum har publicerat sin årsberättelse och sin företagsansvarsrapport den 4 april 2023 som en del av Sampokoncernens årsrapportering. Koncernens rapport har publicerats på adressen www.sampo.com/year2022/ och är tillgänglig på finska och engelska. På Mandatums bolagssidor finns också Mandatum Lifes och Mandatum Asset Managements årsberättelser.

”Min tillit till att vår ställning som värdeskapare kommer att befästas ytterligare är stark, eftersom Mandatum möter det nya året från en utmärkt marknadsposition. Våra omfattande produkter och tjänster vilar på våra kunniga experter inom kapitalförvaltning och belöning och på våra nätverk. Dessutom stöder vår starka solvens och vårt stabila kassaflöde en framgångsrik affärsverksamhet”, berättar verkställande direktören för Mandatumkoncernen Petri Niemisvirta i sin årsöversikt.

Mandatums årsberättelse öppnar upp de betydande händelserna under 2022, nyckeltalen och höjdpunkterna i bolagets företagsansvar. Årsberättelsen innehåller också styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet med bilagor.

Företagsansvarsrapporten redogör för Mandatums företagsansvar med information om bl.a. ansvarsfulla investeringar, belöning och personalansvar. Mandatum rapporterar om sitt företagsansvar också som en del av Sampokoncernens omfattande hållbarhetsrapport, som publiceras i maj 2023.

Årsrapporteringen kompletteras av Mandatum Lifes och Mandatum Asset Managements årsberättelser för 2022 och redogörelserna för bolagens solvens och finansiella ställning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter