Mandatum Lifes kontor håller stängt fredag 13.3.2020

12.3.2020

Alla våra kontor i Finland håller stängt fredagen den 13 mars, eftersom merparten av vår personal arbetar på distans. Alla våra tjänster fungerar emellertid som normalt. Du når vår kundtjänst på fredag på numret 0200 31120 (lna/msa) kl. 8–17.

Åtgärden är en del av Mandatum Lifes beredskapsplan. Vi vill säkerställa att de för våra kunder kritiska tjänsterna fungerar klanderfritt också i en situation där merparten av våra experter skulle arbeta en längre tid via distansförbindelser.

Sköt dina ärenden snabbt och enkelt på webben

Vi vill säkerställa våra medarbetares, våra kunders och våra samarbetspartners hälsa och trygghet. Därför undviker vi tills vidare personliga möten med våra kunder och föredrar i stället telefonmöten och onlinetjänster.

Som privatkund kan du ta fram och sköta ärenden i anslutning till dina avtal, följa upp dina placeringar och besparingar och skicka webbmeddelanden till kundtjänsten. Du kan också lämna in ansökan om ersättning om du råkat ut för en personskada.

Som företagskund kan du ta fram och sköta ditt företags avtal, se en sammanfattning och detaljerade uppgifter om avtalen, betalda premier, besparingar, skydd och de försäkrade. Du kan också göra ändringar i placeringsobjekten, följa upp kapitalförvaltningsavtal och skicka webbmeddelanden till kundtjänsten.

Logga in på webbtjänsten


Mandatum Life har beredskap för undantagstillstånd

Mandatum Lifes anställda iakttar de förhållningsregler som bolagets beredskapsgrupp utfärdat med tanke på coronaviruset. 

Vi följer myndigheternas anvisningar och resemeddelanden och har bl.a. annullerat alla kundevenemang tills vidare. Vi har ytterligare gett våra medarbetare instruktioner för hur de ska förfara i händelse av eventuella sjuk- och karantänfall.

Vi förhåller oss allvarligt till saken och vinnlägger oss på alla sätt om att förvaltningen av kundernas tillgångar och våra övriga tjänster för våra kunder ska fortsätta utan störningar.

 

Ett varmt tack för din förståelse!


Visa alla pressmeddelanden och nyheter