Mandatum Life utvecklar sina digitala tjänster för bättre tillgänglighet

9.10.2020

Mandatum Life förnyar de digitala tjänsterna och tjänsternas innehåll för att göra dem mer tillgängliga.

Vilka tjänster berörs av ändringarna?

Under de kommande månaderna omarbetas innehållet i Mandatum Lifes webbplats och webbtjänst samt annat innehåll i digital form, såsom publikationer som syns i de sociala mediekanalerna. I mobiltjänsten ML Pengar görs ändringar under början av 2021. Ändringarna avseende tillgängligheten inverkar på den visuella layouten för de digitala tjänsterna och förbättrar deras användbarhet

Vad avses med digitala tjänsters tillgänglighet?

Tillgängligheten bidrar till ökad jämlikhet i ett digitaliserat samhälle och säkerställer att så många som möjligt kan använda digitala tjänster och innehåll i digital form oavsett olika utgångslägen. På detta sätt underlättas och stöds uträttandet av ärenden på webben och användningen av digitala tjänster exempelvis för grupper med särskilda behov, såsom syn- och hörselskadade eller personer med koncentrationssvårigheter.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar Mandatum Life att säkerställa tillgången till digitala tjänster och innehållets tillgänglighet på nivå A och AA i enlighet med kriterierna i den internationella tillgänglighetsstandarden WCAG. Lagen baserar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter