Mandatum Life och Kaleva donerar denna jul till stiftelsen Me-säätiö

14.12.2020

Mandatum Life och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva gör också i år en donation för att främja arbetet för en bättre framtid. Objektet för juldonationen har valts av våra medarbetare. 

Vi stöder goda gärningar genom att donera sammanlagt 15 000 euro till stiftelsen Me-säätiö. Stiftelsen Me-säätiö som grundades år 2015 verkar för att främja jämlikheten mellan barn och unga. Stiftelsen tror på teknikens och spelens makt som ett verktyg för samhällelig förändring och inflytande.

Till stiftelsens verksamhet i Finland hör ett nätverk av s.k. Me-hus eller medborgarhus med verksamhet inom sådana områden och förorter där behovet av jämlikhetsarbete är störst. Me-husen är öppna gemensamma rum, ett fysiskt och digitalt ”vardagsrum” för alla, där man ordnar meningsfull verksamhet och tjänster för barn, unga och familjer inom dessa områden.

”I och med undantagsförhållandena har behovet av meningsfull verksamhet och gemenskap ökat ytterligare", säger verkställande direktören för Me-säätiö Annastiina Salminen. ”Med donationssumman stöder vi Me-talo-verksamheten i landskapen.”

De medel som Mandatum Life Kapitalförvaltning reserverat för julgåvor donerades i år till Hope rf för att stödja mindre bemedlade barnfamiljer.

Mandatum Life och Kaleva önskar alla sina kunder och samarbetsparter en god jul.

joululahjoitus_2020.jpg


Visa alla pressmeddelanden och nyheter