Handeln med Danske Invests fonder i Luxemburg stoppas i högst fyra handelsdagar i november

16.11.2023

MEDDELANDE

Förvaringsinstitut och förvarare kommer att bytas ut för fonderna Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation i Luxemburg. Bytet sker den 24 november 2023. Detta påverkar inte placerarna, förutom att handeln stoppas i högst fyra handelsdagar i november. Att handeln med fondandelar stoppas innebär i praktiken att ingen kan köpa eller sälja andelar i fonderna.

Syftet med handelsstoppet är att skydda placerarna. I samband med bytet av förvaringsinstitut kommer fondernas portföljförvaltare under en tid inte att kunna handla med fondernas placeringar och kontanta medel, tills de har överförts till det nya förvaringsinstitutet. Handeln stoppas för att säkerställa att placerarna inte handlar med missvisande kurser. Bytet av förvaringsinstitut förväntas ske under tiden mellan den 21 och den 27 eller 28 november. Om dessa planer ändras kommer detta att informeras via Danske Invests webbplats.

Inverkan på våra försäkringar när handeln med fonder som är registrerade i Luxemburg stoppas

Order (betalningar, ändringar av fördelningen av sparkapitalet, partiella uttag, ersättningar) kan göras som vanligt för Mandatums försäkringar, Kapitaliseringsavtal (912) och Placeringsförsäkring (972), avseende de fonder som är registrerade i Luxemburg under handelsstoppet. Samtliga order som görs under handelsstoppet i fonder registrerade i Luxemburg räknas med i försäkringsbesparingarna med det första fondvärdet (NAV) som publiceras för fonden efter att handelsstoppet avslutas.

Mer information om handelsstoppet (endast på finska).
Danske Invest vaihtaa joidenkin luxemburgilaisten rahastojen säilytysyhteisöä ja säilyttäjää 27.10.2023 |News