Förändringar i fonden Danske Invest Hållbart Värde Aktie

19.1.2022

Danske Invest Fondbolag Ab byter namn på fonden Danske Invest Hållbart Värde Aktie och gör ändringar i de fondspecifika stadgarna. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2022.

De viktigaste ändringarna:

  • I fondens stadgar görs preciseringar enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Fonden har klassificerats enligt artikel 8 i SFDR-förordningen.
  • I och med att ändringen av stadgarna träder i kraft byter fonden namn. Fondens namn är i fortsättningen Placeringsfond Danske Invest ESG Aktie.


Ändringarna medför inga åtgärder eller kostnader för kunderna.

De nya stadgarna som träder i kraft den 1 februari 2022 finns på Danske Invests webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.

Läs mer om stadgeändringen i Danske Invests meddelande.