Dataskyddspolicyn har uppdaterats

14.12.2020

Mandatum har gjort ändringar i sin dataskyddspolicy 14.12.2020 genom att förtydliga dess uppbyggnad. I dataskyddspolicyn redogörs för Mandatum Lifes behandling av personppgifter och bland annat för vilka personuppgifter som Mandatum Life behandlar, hur personuppgifterna används och vilka rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter. I Mandatum Life är behandlingen av personuppgifter kritisk kärnaffärsverksamhet och därför är det särskilt viktigt att ge transparent information om eventuella väsentliga förändringar i dataskyddspolicyn. Ändringen har ingen inverkan på de tjänster som Mandatum Life tillhandahåller och förutsätter inga åtgärder av de personer vars personuppgifter behandlas.

I dataskyddspolicyn har behandlingen av personuppgifter i Mandatum Life tidigare beskrivits på en allmän nivå. Mer detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter har funnits i de registerspecifika beskrivningarna. För tydlighetens skull har dataskyddspolicyn preciserats och kompletterats och de separata registerbeskrivningarna har slopats. På detta sätt finns all väsentlig information om behandlingen av personuppgifter på en sida. Ändringen gäller inte beskrivningen av behandlingen av uppgifter om organisationskundernas medlemmar, utan en länk till dem finns i avsnitt 7 i dataskyddspolicyn.

Den uppdaterade dataskyddspolicyn finns på Mandatum Lifes webbplats. Här kan du bekanta dig med den tidigare dataskyddspolicyn (länken är inte längre tillgänglig). För mer information, vänligen kontakta: tietosuoja@mandatumlife.fi.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter