Årsmeddelanden skickas under december–februari

24.11.2020

Alla försäkringstagare får årligen ett årsmeddelande med information om försäkringen och ändringar i den under det gångna året. I årsmeddelandet listas bl.a. sparbelopp, betalda premier, pensionsbelopp och ändringar i avtalet. Årsmeddelandena skickas i ettapper under december–februari.

Du kan också alltid kontrollera aktuella uppgifter om ditt försäkringsavtal i Mandatum Lifes webbtjänst. I webbtjänsten kan du bl.a. följa upp utvecklingen för dina besparingar, göra ändringar i avtalet och skicka meddelanden till vår kundtjänst. Under Arkivet i webbtjänsten hittar du också årsmeddelandet för din försäkring och andra dokument som berör försäkringen.

Om du använder den pappersfria tjänsten skickas årsmeddelandet inte per post utan kan läsas i Arkivet i Webbtjänsten.

Tidtabell för postning av årsmeddelandena:

Pensionstagare december–januari
Individuella pensionsförsäkringar / privatkunder februari
Individuella pensionsförsäkringar / företagskunder januari
Gruppförsäkringar / försäkrade januari
Gruppförsäkringar / försäkringstecknare februari–mars
Placeringsförsäkringar januari–februari
Kapitaliseringsavtal januari–februari
Riskförsäkringar december–februari

Årsmeddelandena för en del försäkringar skickas i samband med försäkringens månadsrat och då skickas meddelanden regelbundet under årets lopp. Du kan alltid kontrollera uppdaterade uppgifter om ditt försäkringsavtal i Mandatum Lifes webbtjänst.