Ändringar i fonden Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

21.3.2023

Danske Invest Fondbolag Ab ändrar stadgarna och placeringsinriktningen för fonden Danske Invest Tillväxtmarknader Aktie. Ändringarna träder i kraft den 12 april 2023.

De viktigaste ändringarna:

  • Fonden har i fortsättningen ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål och fonden bidrar till ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling. Fonden klassificeras i fortsättningen som en artikel 9-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR).
  • I och med att ändringen av stadgarna träder i kraft byter fonden namn och förvaltningsavgiften för fondens andelsklass med distributionsavgift sänks. Fondens namn är i fortsättningen Placeringsfond Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future.

Fondens förvaltningsavgift från och med den 12 april 2023.

Placeringsfond Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future   

Andelsklass T/A

Årlig förvaltningsavgift

1,92 %

Ändringarna medför inga åtgärder eller kostnader för kunderna.

De nya stadgarna som träder i kraft den 12 april 2023 finns på Danske Invests webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.

Läs mer om stadgeändringen i Danske Invests meddelande: MEDDELANDE: Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknader Aktie – Ändringar i fondens stadgar och placeringsinriktning 09.03.2023 |News


Visa alla pressmeddelanden och nyheter