Alternativa investeringar som en del av placeringskorgen ML Allokering Aktie

8.9.2020
Vi tar in alternativa investeringar som en del av placeringskorgen ML Allokering Aktie från och med den 15 september. I fortsättningen är i normalläge cirka 85 procent av placeringskorgens tillgångar investerade i aktier och cirka 15 procent i alternativa investeringsobjekt. Placeringskorgens namn ändras samtidigt till ML Allokering Aktie+.
 
Alternativa investeringar vid sidan av aktieinvesteringar ger diversifieringsfördelar och förbättrar på detta sätt förhållandet mellan avkastning och risk i placeringskorgen. Alternativa investeringar har en central roll i Mandatum Lifes saminvesteringsstrategi tillsammans med vår koncern. I fortsättningen har de som investerat i placeringskorgen sålunda också via alternativa investeringar tillgång till sådana investeringsobjekt som endast riktar sig till institutionella investerare och de drar samtidigt fördel av koncernens kontaktnät, kompetens och köpkraft. Inom alternativa investeringar genomförs saminvesteringarna på objektnivå.
 
Med alternativa investeringar avses investeringar utanför den offentliga handeln (fondbörserna). I Mandatum Life består dessa t.ex. av olika alternativa ränteinvesteringar (private debt), fastighetsinvesteringar (real estate) och kapitalinvesteringar (private equity).
 
Ändringarna i placeringskorgen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av kunden.
 
Prospekt
Stadgar
Faktablad med basfakta för investerare

Visa alla pressmeddelanden och nyheter