VECKOƖVERSIKT

VECKOƖVERSIKT

VECKOÖVERSIKT 27.5.2024: INKÖPSCHEFINDEXEN BRÖT UDDEN AV UPPGÅNGEN PÅ AKTIEMARKNADEN

Förra veckan bröts uppgångsperioden som pågått sedan början av maj på den globala aktiemarknaden när inköpschefsindexen i Europa och USA var bättre än väntat, vilket fick räntenivån smått att stiga och dämpade investerarnas risktagningsvilja.

Inköpschefsindexen, som beskriver företagens framtidstro, publicerades på torsdagen i Europa och USA. Indexen överträffade förväntningarna, men aktiemarknaden reagerade negativt på nyheterna och den uppgång som pågått hela maj planade ut. Orsaken till att uppgången lade sig var ”bra nyheter är dåliga nyheter”-tänkandet: När det går bra i ekonomin, är inflationstrycket större och centralbankerna fortsatt pressade att upprätthålla höga räntor. Nyheter som i normalläge betraktas som negativa lindrar i sin tur inflationstrycket och ökar sannolikheten för en nedgång i räntorna.

I USA överträffade inköpschefsindexen förväntningarna framför allt inom servicesektorn, där trenden pekat nedåt sedan början av året. I Europa har i sin tur industrisiffrorna legat lågt redan en tid, men piggnade nu till.

Också den senaste tidens nedgång i räntorna i USA stabiliserades förra veckan. Räntan på USA:s tioåriga statsobligation rör sig nu kring 4,5 %, medan den i Tyskland är 2,6 %. Finlands tioåriga statsobligationsränta är nu jämnt 3 %. Dessutom krympte kreditriskpremierna på företagsobligationer föregående vecka ytterligare.

Aktiemarknaden i USA allt mer koncentrerad

Teknologibolagens starka performans har ökat de största bolagens andel av marknaden som helhet. De tre största bolagen i S&P 500-indexet står nu tillsammans för rentav 18 % av indexets marknadsvärde, när det historiska genomsnittet har varit cirka 10 %. På motsvarande sätt omfattar de tio största bolagen hela 35 % av den totala marknaden, när det historiska genomsnittet är cirka 20–25 %. I USA har de största teknologibolagen också i år genererat en stor del av marknadens avkastning.

På global nivå har avkastningen i år fördelat sig något jämnare tack vare att Kina och tillväxtmarknaderna presterat starkare jämfört med i fjol. Också i Europa har de branscher som på medellång sikt avkastat svagare nu återhämtat sig och jämnat ut de regionala avkastningsdifferenserna.

Veckans kanske mest väntade händelse var offentliggörandet av teknologibolaget Nvidias resultat. Bolagets resultat och omsättning överträffade förväntningarna med besked och aktien klättrade i slutet av veckan till alla tiders toppnoteringar. Nvidias starka form räckte emellertid inte till för att lyfta hela marknaden.

Innevarande vecka bjuder på inflationsnyheter

Denna vecka ligger fokus framför allt på de preliminära inflationssiffrorna för maj som publiceras på fredagen. Förväntningarna är att den totala inflationen tilltagit en aning till 2,5 % och att kärninflationen har hållits kvar på 2,7 %. Om så är fallet är siffrorna rätt måttliga i förhållande till inflationsmålet på 2 % på medellång sikt.

Det lönar sig att hålla ett öga på inflationsnyheterna, eftersom Europeiska centralbanken ECB håller möte nästa veckas torsdag den 6 juni. ECB förväntas då avisera den första sänkningen av styrräntan. Om inflationsnyheterna är betydligt sämre än beräknat, lönar det sig för investerarna att lyssna synnerligen noggrant på centralbanksrepresentanternas inlägg och deras prognoser inför framtiden.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.